Valtaosa operatiivisesta toiminnasta on päiväkirurgista kaihileikkaustoimintaa, jossa toteutuu hoitotakuun edellyttämä alle puolen vuoden hoitoon pääsyaika. Potilaat kutsutaan leikkaukseen lähetteen perusteella. Muu leikkaustoiminta on paikallispuudutuksessa tehtäviä silmäluomiin kohdentuvia toimenpiteitä. Lisäksi yksikössä tehdään laserointia sekä annetaan silmänsisäisiä injektioita.

Leikkaussalissa työskentelee kolmihenkinen tiimi, leikkaava lääkäri ja kaksi hoitajaa.

Leikkaussalin yhteydessä on potilaiden tarkkailutilat, joissa leikkauspotilas tutkitaan ja hoidetaan ennen ja jälkeen leikkauksen.