Valtaosa operatiivisesta toiminnasta on päiväkirurgista kaihileikkaustoimintaa, jossa toteutuu hoitotakuun edellyttämä alle puolen vuoden hoitoon pääsyaika. Potilaat kutsutaan lähetteen perusteella leikkaukseen.

Muu leikkaustoiminta on lähinnä paikallispuudutuksessa tehtäviä, silmäluomiin kohdentuvia toimenpiteitä sekä silmän sisäisiä injektiota ja laserointia.

leikkaussali_silm0309-8090

Leikkaussalissa työskentelee kolmihenkinen tiimi, leikkaaja ja kaksi hoitajaa.

Leikkaussalin yhteydessä on potilaiden tarkkailutilat, joissa leikkauspotilas tutkitaan ja hoidetaan sekä ennen että jälkeen leikkauksen.