Vastuualueet ja työhuoneet

Terveyssosiaalityön yksikkö sijaitsee Mikkelin Keskussairaalassa, Porrassalmenkatu 35-37.


Sosiaalityöntekijä Minna Raitoharju (pois)
Sosiaalityöntekijä Jasse Vihavainen, puh. 044 351 2492 (sijainen 31.7.2023 asti)

 • operatiivinen osastoalue; osastot 1 ja 5
 • päiväkirurgia ja leikkausosasto
 • kirurgian vastaanotto
 • suu- ja leukasairauksien vastaanotto
 • korva-, nenä- ja kurkkutautien vastaanotto (aikuiset)
 • onkologian vastaanotto ja hoitokeskus: vastuualuejaon mukaan
 • ihotautien vastaanotto
 • neurologian vastaanotto

Sosiaalityöntekijä Satu Laitinen, puh. 040 359 6614

 • neurologisten ja ortopedisten potilaiden vaativa kuntoutusosasto
 • konservatiivinen osastoalue; osasto 4 neurologinen ja kardiologinen tiimi
 • yleissairaalapsykiatrian vastaanotto

Sosiaalityöntekijä Päivi Laamanen puh. 044 351 2491

 • konservatiivinen osastoalue: osastot 2/sisätautautien tiimi, os. 4 keuhkotautien tiimi,
  osasto 5 hematologinen tiimi
 • teho- ja valvontaosasto
 • sisätautien vastaanotto
 • keuhkotautien vastaanotto
 • hematologian vastaanotto
 • dialyysiyksikkö ja munuaistautien vastaanotto
 • vatsaelinsairaudet
 • infektiovastaanotto
 • diabeteskeskus
 • silmätautien yksikkö (aikuiset)
 • onkologian vastaanotto ja hoitokeskus: vastuualuejaon mukaan

Sosiaalityöntekijä Tiina Repo, puh. 040 359 7668

 • Psykiatrian osasto 1-
 • Psykiatrian osasto 2
 • Psykiatrian osasto 7
 • Mielenterveys- ja päihdevastaanotto (psykoosityöryhmä ja vanhuspsykiatrian työryhmä)
 • Fysiatrian vastaanotto
 • Kipuvastaanotto

Sosiaalityöntekijä Helena Kärkkäinen, puh. 040 359 9491

 • HALSO -vastaanotto
 • Sosiaalipediatrinen vastaanotto (HALSO -perheet)
 • Synnytysyksikkö (HALSO-asiakkaat)

Sosiaalityöntekijä Maarit Väisänen, puh. 040 656 7623

 • Mikkelin lähikuntoutusosasto
 • Palliatiivinen yksikkö
 • Naistentautien vastaanotto
 • Rintasyöpäpotilaat

Sosiaaliohjaaja Reija Taalikka, puh. 040 656 7369

 • Setrin yksiköt
 • Mikkelin lähikuntoutusosasto

Sosiaaliohjaaja Anna-Mari Vallenius, puh. 044 351 2347

 • Lastentautien vastaanotto
 • Lastenneurologian vastaanotto
 • Lasten- ja vastasyntyneiden yksikkö
 • Synnytysyksikkö
 • Äitiysvastaanotto
 • KNK-vastaanotto, lapset
 • Lasten endokrinologian vastaanotto
 • Silmätautien yksikkö, lapset
 • Yleislääketieteen osasto

Sosiaaliohjaaja Niina Paakkunainen, puh. 040 656 7371

 • Mikkelin vastaanotto

Vastaava sosiaalityöntekijä Anu Ritsilä, puh. 040 656 7379

 • Sosiaalipediatrinen vastaanotto