Yksikkö antaa hammas-, suu- ja leukasairauksien erikoissairaanhoitoa Essoten alueella. Toimintaan kuuluu suu- ja leukakirurgian lisäksi hammasproteettista, purentafysiologista, kariologista ja iensairauksien hoitoa sekä ortodontiaa (oikomishoito).

Potilaat tulevat hoitoon lääkärin tai hammaslääkärin lähettämänä tai konsultaatiopyyntöinä sairaalan muilta erikoisaloilta. Potilaat tutkitaan ja osin hoidetaan suu- ja leukasairauksien vastaanotolla, joka toimii korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl:n yhteydessä. Leikkauspotilaat hoidetaan joko päiväkirurgian yksikössä tai leikkaussalissa osaston 33 kautta.