Teho- ja valvontaosasto sijaitsee Mikkelin keskussairaalan K-osassa ns. Kuumassa sairaalassa päivystyspoliklinikan ja leikkausosaston läheisyydessä.

Teho- ja valvontaosastolla on 18 potilaspaikkaa. Osastolla hoidetaan eri erikoisalojen teho- ja valvontatasoista hoitoa tarvitsevia potilaita. Potilailla on yhden tai useamman elintoiminnon ohimeneväksi arvioitu häiriö tai sen uhka, tai äkillinen/vaikea sydän- ja aivoverenkiertohäiriö. Osastolla hoidetaan myös ajanvarauksella tulevia sydäntutkimus- ja sydäntoimenpidepotilaita, sekä päivystysaikaisia heräämöpotilaita.

Osastolla on sydäntutkimus- ja toimenpidesali, jossa tehdään sydämen varjoainetutkimuksia, pallolaajennuksia, sekä tahdistimen asennuksia ja vaihtoja. Osaston henkilökunta vastaa myös sairaalan elvytys- ja MET-toiminnasta.

Essote teho- ja valvontaosasto potilaspaikka kuumasairaala

Vierailu

Omais­ten vie­rai­lut ovat po­ti­lail­le tär­kei­tä. On kui­ten­kin hy­vä muis­taa, et­tä lä­hei­sen­ne on vai­keas­ti sai­ras ja vä­syy hel­pos­ti. Tä­män vuok­si vie­rai­lut ra­joi­te­taan lä­hio­mai­siin (van­hem­mat, puo­li­so, lap­set, iso­van­hem­mat) ja vierailun kestoa on rajoitettu. Suosittelemme vain 1-2 vierailijaa ja 15 minuuttia kerrallaan. Vierailuaikamme on klo 15.00-18.30. Vierailuajan ulkopuolisista käynneistä pyydämme sopimaan henkilökunnan kanssa. Vierailuajasta huolimatta on mahdollista, että joudutte odottamaan omaisenne luo pääsemistä.

Teho- ja valvontaosastolle tullaan pääsairaalan ja parkkitalon välistä yhdyskäytävää pitkin. Soittakaa osaston ovella olevaa ovikelloa ja odottakaa vastausta. Ennen omaisenne luo pääsyä, teidät ohjataan pesemään ja desinfioimaan kätenne.

Osastollemme ei saa tuoda kukkia.

Henkilökunta

Potilaita hoidetaan moniammatillisella yhteistyöllä. Hoidosta vastaavat anestesiologi, kardiologi ja neurologi, muita erikoislääkäreitä konsultoidaan tarvittaessa. Hoitajamme ovat perehtyneet nimenomaan teho- ja valvontapotilaan hoitotyöhön.

Yhteydenotto

Omaistanne hoitavaan lääkäriin saatte yhteyden hoitajiemme kautta 015 351 2281 tai 040 359 6754

Läheisen vakava sairastuminen herättää monenlaisia huolia ja tunteita. Halutessanne teidän on mahdollista keskustella sairaalateologin tai kriisityöntekijän kanssa. Hoitajamme auttavat mielellään yhteydenotossa sairaalateologiin. Katso yhteystiedot.

Kriisikeskukseen voitte ottaa yhteyttä puhelimitse 015 214 401. Ajanvaraus arkisin ma-pe 9.00-14.00 (vastaantotto arkisin ma-pe 9.00-18.00). Sosiaali- ja kriisipäivystys palvelee 24/7 – katso tarkemmat yhteystiedot täältä.

Palaute

Anna palautetta.