Tehostetun hoidon osastolla on viisi potilaspaikkaa

Osastolla hoidetaan:

Eri erikoisalojen tehohoitopotilaita, joilla on yhden tai useamman elintoiminnon ohimeneväksi arvioitu häiriö tai sen uhka.
Tehovalvontapotilaita, jotka tarvitsevat osastohoitoa vaativampaa, mutta tehohoitoa kevyempää hoitoa.
Potilaita, jotka suunnitellusti tulevat tehohoitoon esim. suuren leikkauksen jälkeen
Päivystysaikana heräämötarkkailua tarvitsevat potilaat
Vuodeosastohoitoon siirtyneen potilaan hoitoa seurataan tarvittaessa ns. jälkiseurantakäyntien muodossa, yhteistyössä vuodeosaston hoitajien kanssa

Osaston henkilökunnan vastuualueeseen kuuluu sairaalan elvytys- ja MET- toiminta (Medical Emergency Team)

TEHOHOITOPOTILAAN OMAISILLE

Yhteydenpito/ vierailut

Potilaalla on jokaisessa työvuorossa omahoitaja, joka vastaa hoidosta yhdessä lääkäreiden ja muun ammattihenkilökunnan kanssa. Toivomme, että sovitte keskuudestanne yhden yhteyshenkilön, joka on yhteydessä omahoitajaan/ lääkäriin ja välittää tiedot potilaan voinnista muille läheisille.
Teho-osaston vierailuajat löytyvät oikealla olevasta yhteystietolomakkeesta. Ajat ovat joustavat, soita ja sovi vierailustasi etukäteen omahoitajan kanssa.  Suosittelemme lyhyitä vierailuja, 1-2 vierailijaa kerrallaan. Tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden sekä hoitajien raporttien ajan omaisia pyydetään odottamaan odotustilassa. Osastolla ei ole yöpymismahdollisuutta.
Teillä on mahdollisuus antaa palautetta osastomme toiminnasta joko suullisesti tai kirjoittamalla palaute odotustilassa sijaitsevaan palautelaatikkoon.

VALVONTAYKSIKKÖ

Valvontayksikkö on äkillisesti/vaikeasti sairastuneiden sydän-ja aivoverenkiertohäiriöpotilaiden akuuttivaiheen hoito-, tarkkailu- ja toimenpideyksikkö. Hoidamme myös ajanvarauspotilaita. Valvontayksikössä on 11 potilaspaikkaa, joista neljä on pääsääntöisesti ajanvarauksella tulevia sydäntutkimuspotilaita varten. Hoidamme potilaita, jotka eivät tarvitse tehohoitoa, mutta joiden hoito on osastohoitoa vaativampaa.

Ajanvarauksellinen toiminta painottuu arkipäiviin. Potilaat kutsutaan yksikköön yleensä aamulla ja usein he kotiutuvat jo samana päivänä tai heti seuraavana aamuna aamupalan jälkeen.

Päivystyksenä valvontaan tulevien potilaiden keskimääräinen hoitoaika yksikössä on 2-3 vrk, jonka jälkeen potilas joko kotiutuu tai siirtyy jatkohoitoon. Hoitotyömme on potilaskeskeistä ja jokaisessa työvuorossa potilaalla on omahoitaja, joka vastaa potilaan hyvinvoinnista yhdessä lääkärin ja muun henkilökunnan kanssa. Potilaan informointi sairaudestaan ja sen hoidoista korostuu työssämme.

Käytössämme on nykyaikainen välineistö ja henkilökunta kouluttautuu säännöllisesti.

Vierailuaikamme on klo 13:00-18:30. Muuna aikana soita ja sovi vierailuaika. Toivomme lyhyitä vierailuja ja 1-2 vierailijaa kerrallaan.

Oma jaksaminen

Läheisen ihmisen sairastuminen herättää monenlaisia tunteita ja huolenaiheita. Omahoitaja ja lääkäri tukevat teitä läheisenne tilanteen ja hoidon mahdollistamissa rajoissa. Halutessanne, teillä on mahdollisuus keskustella sairaalateologin tai kriisityöntekijän kanssa. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää. Ruokailu, lepo ja ulkoilu auttavat teitä jaksamaan. Myös läheisten tarjoama apu kannattaa ottaa vastaan; levänneenä jaksatte paremmin tukea omaistanne.