Mikkelin yleislääketieteen vastaanoton ravitsemusterapiapalvelut

Ravitsemusterapia on terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisyä sekä niiden hoitoa ravitsemuksen keinoin. Ravitsemusterapeutti ohjaa ruokavalioon, syömiseen ja elämäntapoihin liittyvissä asioissa ja tukee asiakasta muutosten tekemisessä. Ravitsemusterapiassa pyritään löytämään asiakkaan tarpeisiin ja arkeen sopivia ratkaisuja, jotka edistävät hyvinvointia ja terveyttä.

Ravitsemusterapeutti antaa yksilöllistä ohjausta ravitsemukseen ja syömiseen liittyvissä pulmissa ja ongelmatilanteissa. Näihin kuuluvat mm. syömishäiriöt, ali- ja ylipaino, lihavuus, diabetes, ruoka-aineallergiat, vaativat eritysruokavaliot, vajaaravitsemus, keliakia ja monet ruoansulatuskanavan ongelmat. Ravitsemusterapiassa otetaan aina huomioon asiakkaan elämäntilanne, yksilölliset mieltymykset ja tavoitteet sekä mahdollisen sairauden asettamat vaatimukset. Ravitsemusterapia perustuu luotettavaan ja ajantasaiseen tutkimusnäyttöön ravinnon vaikutuksesta terveyteen sekä kansallisiin hoitosuosituksiin. Ravitsemusterapeutin vastaanotolle tarvitaan lääkärin tai hoitajan lähete.

Ravitsemusterapeutti ohjaa myös ryhmiä sekä antaa alaansa kuuluvaa täydennyskoulutusta ja konsultaatioapua muille terveydenhuollon ammattilaisille. Myös ajantasaisen ohjausaineiston tuottaminen ravitsemuskasvatuksen ja -hoidon tueksi sekä ravitsemushoidon suunnittelu- ja kehittämistehtävät kuuluvat ravitsemusterapeutin toimenkuvaan.

Linkkejä: