Tartuntatautien vastustamistyöhön kuuluu tartuntatautien ehkäisy, varhaistoteaminen ja seuranta, epidemian selvittämiseksi tai torjumiseksi tarvittavat toimenpiteet sekä tartuntatautiin sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn tutkimus, hoito ja lääkinnällinen kuntoutus sekä hoitoon liittyvien infektioiden torjunta.

Tartuntatautihoitaja toimii tiiviissä yhteistyössä tartuntataudeista vastaavan lääkärin kanssa. Yhteistyötä tehdään myös erikoissairaanhoidon infektioyksikön, sekä muiden eri yksiköiden kanssa mm. kotihoidossa, päiväkodeissa ja kouluissa. Lisäksi yhteistyötä tehdään ruokamyrkytystapausten selvittelyssä elintarvikevalvontaviranomaisen kanssa.

Tartuntatautihoitajan tehtäviin kuuluu:

  • Tartunta- ja infektiotautien ehkäisy ja torjunta
  • Osallistuminen erilaisten epidemioiden torjuntaan ja selvittelyyn
  • Tartunnalle altistuneiden kartoitus, tutkimuksista huolehtiminen ja neuvonta taudin leviämisen ehkäisemiseksi
  • Ohjaus ja neuvonta kaikissa tartuntataudeissa (esim. salmonella, shigella, meningokokki, tuhkarokko, tuberkuloosi, hepatiitit)
  • Tartuntatautilain mukaiset terveydentilanselvitykset riskityötä tekeville

Linkki:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) infektiotaudit