Lääketieteellinen kuolemansyynselvitys

Lain mukaan kuolemansyy on aina selvitettävä (Laki kuolemansyynselvittämisestä 459/1973 ja asetus 948/1973).

Lääketieteellinen kuolemansyynselvitys voi perustua vainajasta käytössä oleviin potilasasiakirjoihin, lääkärin suorittamiin tutkimuksiin tai lääketieteellisen ruumiinavaukseen.

Suurin osa lääketieteellisistä kuolemansyynselvittämisistä perustuu hoitavan lääkärin tekemiin tutkimuksiin potilaan eläessä, näiden tutkimustulosten ja potilasasiakirjojen perusteella lääkäri kirjoittaa kuoleman jälkeen vainajasta hautausluvan ja kuolintodistuksen. Kuolemasta tehdään sairaalan kautta ilmoitus väestötietojärjestelmään.

LÄÄKETIETEELLINEN RUUMIINAVAUS

Mikkelin keskussairaalassa lääketieteellisiä ruumiinavauksia tehdään vuosittain noin 70 vainajalle.

Lääketieteellinen ruumiinavaus voidaan tehdä, hoitavan lääkärin tai omaisen pyynnöstä mikäli;

  • Potilas on viimeisen sairautensa aikana ollut lääkärin hoidossa
  • Ruumiinavaus on perusteltua yleisien terveyden – ja sairaanhoidon kannalta
  • Ei ole tarvetta tehdä oikeuslääketieteellistä kuolemansyynselvitystä.

Lääketieteellinen ruumiinavauksen tekemiseen tarvitaan vainajan omaisen suostumus.

Lääketieteellisen ruumiinavauksen tutkimustulosten jälkeen hoitava lääkäri kirjoittaa hautausluvan ja kuolintodistuksen.

Oikeuslääketieteellinen kuolemansyynselvitys

Oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen on poliisitutkinta, jonka jälkeen tehdään aina perusteellinen tapauskohtainen harkinta ennen oikeuslääketieteellisen ruumiinavausmääräyksen antamista.

Oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen tekee Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen oikeuslääkäri.

Etelä-Savon alueen oikeuslääketieteelliset ruumiinavaukset tehdään THL:n oikeuslääkintäyksikössä Kuopiossa.

Lain mukaan poliisin on suoritettava tutkimus kuolemansyyn selvittämiseksi silloin, kun

  • kuoleman ei tiedetä aiheutuneen sairaudesta tai kun vainaja ei viimeisen sairautensa aikana ole ollut lääkärin hoidossa
  • kuoleman on aiheuttanut tapaturma, itsemurha, rikos, myrkytys, ammattitauti, hoitotoimenpide tai on syytä epäillä, että kuolema on aiheutunut jostain edellä mainitusta syystä
  • kuolema on muuten tapahtunut yllättävästi.

Oikeuslääkäri kirjoittaa hautausluvan ruumiinavauksen jälkeen. Kuolintodistus ja lausunto kuolemansyystä tilataan hautausluvan mukana tulevalla kaavakkeella poliisilta.

THL tekee kuolemasta ilmoituksen väestötietojärjestelmään.