Vainajan omaiset joutuvat kuoleman kohdatessa hoitamaan asioita, jotka voivat tuntua hankalilta ja surun keskellä ylitsepääsemättömiltä. Toivomme, että seuraavista tiedoista on apua käytännön asioiden järjestelyissä. Lisätietoja saat soittamalla Patologian osaston, obduktio-yksikköön arkisin klo 8-14.

VAINAJAN SÄILYTYS

  • Vainaja siirretään osastolta kuoleman jälkeen vainajansäilytystiloihin. Sairaalan ulkopuolella, kotona tai muissa hoitolaitoksissa kuolleet henkilöt siirretään Mikkelin keskussairaalan vainajansäilytystiloihin tai oman kuntansa hyvinvointikeskuksen vainajan säilytystiloihin. Kyyhkylän sairaalassa ja Ristiinan palvelukeskus Vaarinsaaressa on myös muutamia vainajansäilytyspaikkoja siellä kuolleille henkilöille.

VAINAJIEN NÄYTÖT

  • Omaiset voivat hyvästellä vainajan heti kuoleman jälkeen osastolla tai myöhemmin samalla, kun hautaustoimisto noutaa vainajan. Erikseen sovitusti vainaja voidaan hyvästellä myös Keskussairaalan kappelissa ennen vainajan noutoa. Muissa vainajansäilytyspaikoissa vainajan hyvästelyistä on sovittava kyseisen paikan kanssa erikseen.

VAINAJAN LUOVUTUS

  • Omaiset sopivat hautaustoimiston kanssa vainajan noudosta ja käytännön järjestelyistä. Hautaustoimisto varaa sairaalasta ajan vainajan noudolle tai sopii noudosta muiden vainajansäilytyspaikkojen kanssa erikseen. Vainaja voidaan luovuttaa omaisille ja hautaustoimistolle kun hautauslupa on kirjoitettu. Vainajia luovutetaan Mikkelin keskussairaalassa arkisin klo 8-14.

HAUTAUSLUPA

  • Hautausluvan kirjoittaa hoitava lääkäri tai oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen jälkeen oikeuslääkäri. Hautauslupa tulee toimittaa ennen hautausta kirkkoherranvirastoon tai polttohautauksen kohdalla krematorion pitäjälle.

KUOLINTODISTUS

  • Kuolintodistuksesta selviää vainajan kuolinsyy. Kuolintodistuksesta on mahdollista pyytää jäljennös hoitaneelta lääkäriltä. Kuolintodistusta ei tarvita viranomaisasioiden hoitamisessa.

VAINAJAN VIRKATODISTUS

  • Virkatodistus haetaan kirkkoherranvirastosta tai maistraatista. Virkatodistus on välttämätön hoitaessanne vainajan ja kuolinpesän asioita pankissa, vakuutuslaitoksissa tai muissa viranomaislaitoksissa.

VAINAJAN VAATTEET JA TAVARAT

  • Vainajan omaisuus säilytetään ja luovutetaan osastolta, jossa vainaja oli ennen kuolemaansa hoidossa. Sairaalan ulkopuolelta tuotujen vainajien omaisuudesta vastaa poliisi.