Välinehuolto on välillistä potilaan ja asiakkaan hyvinvoinnista huolehtimista ja vastuullista,
tartuntojen leviämistä ehkäisevää työtä, joka toteutetaan suunnitelmallisen prosessin avulla:

  • tuotteen vastaanotto ja lajittelu
  • pesu ja desinfektio
  • kuivaus, tarkistaminen ja pakkaus
  • sterilointi

Palveluiden tuottaminen perustuu asiakassopimukseen.
Palvelusuunnitelma sisältää välinehuollon toiminnan kuvauksen.
Toimintaa ohjaavat monet säädökset, lait, asetukset, määräykset ja SF- ja EU-standardit.
Validoitujen sterilointiprosessien pohjalta tunnistetaan laatupoikkeamat. Näin tuotamme asiakkaille tuotteita ja palveluita, jotka täyttävät ennalta määrätyt vaatimukset.

Jotta pystymme huoltamaan asiakkaan päivän aikana käyttämät tuotteet valmiiksi seuraavan päivän käyttöä varten, välinehuollon työ painottuu iltapäivään ja iltaan.
Lauantaisin on töissä kaksi välinehuoltajaa. Työajan ulkopuolella huolletaan erilaisia kiireellisesti tarvittavia välineistöjä päivystystyönä.

Tehtävä ja toiminnan tarkoitus

Välinehuollon tehtävä on potilaan hoidossa ja tutkimuksessa tarvittavien monikäyttöisten hoitotarvikkeiden, välineiden ja laitteiden huoltoa.

valinehuolto1

Instrumenttien huoltoprosessia hallinnoidaan sähköisellä T-Doc -tuotannonohjausjärjestelmällä.
Saapuessa välinehuoltoon tuotannonohjausjärjestelmään nimetyt ja sirutetut instrumentit skannataan palautetuiksi.
Palautus muodostaa automaattisen tilauksen.

valinehuolto2

Huoltoprosessin lopuksi steriloinnin/desinfioinnin jälkeen tuotteet lajitellaan ja skannataan lähetetyiksi. Prosessin kulku ja instrumenttien jäljitettävyys näkyy T-Doc -järjestelmästä.
Logistiikkapalvelut kuljettavat tuotteet yksiköiden ja välinehuollon välillä.

Välinehuollon asiakkaat

  • essoten omat yksiköt
    • 98 asiakasta
  • ulkopuolisia asiakkaita
    • 6 asiakasta

Välineiden hankinta

Yksiköt omistavat instrumentit, monikäyttöiset hoitotuotteet ja laitteet, joita hankittaessa on tärkeää selvittää ennalta niiden huolto välinehuoltoprosessissa (puhdistettavuus ja sterilointi).
Näin uusia tuotteita voidaan käyttää turvallisesti ja taloudellisesti.

Kertakäyttötuotteita ei uudelleen huolleta. valinehuolto3

Euroopan unionin lääkinnällisten laitteiden asetus (MDR) 745/2017

Laki lääkinnällisistä laitteista 219/2021

Laki eräistä Eu-direktiiveissä säädetyistä lääkinnällisistä laitteista ( ent Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista)