Vanhuspalvelujen toimintayksiköissä tiedustellaan vanhuspalvelulain mukaisesti asiakaskokemusta ja palvelun laatua. Palautetta kerätään säännöllisen palvelun piirissä olevilta asiakkailta ja omaisilta. Asiakaskyselyiden vastausten perusteella kehitetään vanhuspalvelujen toimintaa.

Asiakaskokemuskyselyyn vastataan nimettömänä ja vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti.

Vanhuspalvelulain mukainen kysely toteutetaan ajalla 27.1.- 15.3.2020.

Asumispalveluiden ja kotihoidon asiakkailla ja omaisilla on mahdollisuus vastata kyselyyn alla olevista linkeistä.

Ympärivuorokautinen asuminen – asukkaan kokemus

Ympärivuorokautinen asuminen – omaisen kokemus

Kotihoidon palvelut – asiakkaan kokemus

Kotihoidon palvelut – omaisen kokemus

Kuntouttavan päivätoiminnan palvelut – asiakkaan kokemus

Kuntouttavan päivätoiminnan palvelut – omaisen kokemus