Vanhuspalvelujen toimintayksiköissä tiedustellaan vanhuspalvelulain mukaisesti asiakaskokemusta ja palvelun laatua. Palautetta kerätään säännöllisen palvelun piirissä olevilta asiakkailta ja omaisilta. Asiakaskyselyiden vastausten perusteella kehitetään vanhuspalvelujen toimintaa.

Asiakaskokemuskyselyyn vastataan nimettömänä ja vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti.

Vanhuspalvelulain mukainen kysely toteutettiin ajalla 27.1.- 15.3.2020. Kyselyn tuloksista voi lukea täältä.