Tiimin tavoitteena on tukea moniammatillisesti kotikuntoutuksella kotihoidon ja omaishoidon asiakkaiden toimintakykyä ja mahdollisimman itsenäistä selviytymistä kotona:

  • ohjaamalla asiakkaita oikein kohdennetusti eri kuntoutuspalveluiden piiriin
  • kehittämällä tiedonkulkua kotihoidon ja kuntouttavia palveluita tarjoavien välillä
  • ohjaamalla ja kouluttamalla henkilökuntaa arvioimaan asiakkaiden toimintakykyä ja apuvälinetarvetta sekä tukemaan asiakkaiden liikunnallista aktiviteettia.
  • olemalla moniammatillisissa tiimeissä ja työryhmissä kuntoutuksen asiantuntijana asiakastilanteita ja kotona hoitamisen mahdollisuuksia käsiteltäessä.
  • asiakkaina voivat olla vammais- ja vanhuspalveluiden asiakkaiden lisäksi myös muut ikäihmiset ja vammaiset

 

Kuntoutustiimi
puh. 044 794 4361 tai 044 794 5359

Liitteet