Tiimin toiminnan tavoitteena on ensisijaisesti auttaa asiakasta palaamaan sairaalasta kotiin ja taata asiakkaalle turvallinen kotiutus. Asiakas voi kotiutua tiimin turvin myös iltaisin ja viikonloppuisin nopeallakin varoitusajalla. Toiminta on vähentänyt sairaalajaksoja asiakkaan siirtyessä suoraan päivystyksestä kotiin sekä nopeuttanut osastoilta kotiutumista. Tiimi tekee myös kriisikäyntejä kotona asuville vanhuksille ja arvioi asiakkaan kotona pärjäämistä ja jatkotoimenpiteiden tarvetta, kun huolissaan olevat omaiset tai naapurit ovat ottaneet yhteyttä asiakkaan asioissa. Toiminta lisää asiakkaiden turvallisuutta merkittävästi.

Tiimissä työskentelee lähihoitajia sekä kuntohoitaja. Lisäksi tarvittaessa kotihoidon sairaanhoitajan työpanos on tiimin käytössä.

Liitteet