Vanhus- ja vammaispalvelujen Palveluneuvo toimii koko Essoten alueella. Toimimme ns. matalan kynnyksen periaatteella ja palvelemme kaikkia Essoten alueella asuvia kuntalaisia. Sinun on mahdollista saada oman kunnan palveluohjaajan ohjausta, neuvontaa ja palvelutarpeen arviointia. Voit olla meihin yhteydessä myös silloin, kun sinulle syntyy huoli jostakin asiasta. Palveluohjausta ja palvelutarpeen arviointia järjestetään kunnissa lähipalveluna. Palvelutarpeen arviointeja teemme myös asiakkaiden kotona. Palvelu on maksutonta.

  • Tavoitteenamme on, että kuntalaiset saavat ohjausta, neuvontaa ja tukea terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
  • Tarkoituksenmukaista palveluohjausta ja neuvontaa sekä palvelutarpeen arviointia yhdestä paikasta tietoa eri palveluvaihtoehdoista, myös yksityisten ja kolmannen sektorin tuottamista palveluista apua palvelujen hakemisessa.

Palveluneuvo auttaa mm. seuraavissa asioissa:

  • Kotiin annettavat palvelut ja tukipalvelut
  • Hyvinvointiteknologian palvelut ja laitteet, esimerkiksi turvarannekkeet
  • Omaishoito
  • Perhehoito
  • Veteraanien kotiin annettavat palvelut
  • Kuljetuspalvelut
  • Asunnonmuutostyöt
  • Palveluasuminen

Katso Essoten Vanhuspalvelujen käsikirja 2022