Kotiin vietävät tukipalvelut

Essoten tarjoamat tukipalvelut muodostuvat turvapalveluista sekä ateriapalveluista. Palveluohjaaja arvioi palvelutarpeen yhdessä asiakkaan kanssa ja auttaa sopivien palvelujen valinnassa.

Tukipalvelujen hakemuslomakkeet

Lisätietoa palveluista: Vanhuspalvelujen käsikirja 2021

Turvapalvelut

Turvapalveluilla tuetaan turvallista kotona asumista. Palvelun avulla asiakkaat saavat hätätilanteissa apua kotiin ympäri vuorokauden. Kun asiakas tekee turvapuhelinhälytyksen, avuntarve ja kiireellisyys arvioidaan puhelun aikana.

Perinteiseen turvapuhelinjärjestelmään kuuluvat turvapuhelinlaite ja hälytysranneke. Hälytysrannekkeen painallus aukaisee yhteyden hälytyskeskukseen, joka arvioi asiakkaan avun tarpeen. Tarvittaessa asiakkaan kotiin tehdään auttamiskäynti. Essoten alueella auttajatahona toimii ensisijaisesti kotihoito.

Turvapuhelinjärjestelmään on mahdollista liittää myös muita lisälaitteita, kuten ovihälytin, palovaroitin ja kaatumishälytin.

Paikantava turvapuhelin on tarkoitettu kotona asumisen tueksi asiakkaille, joilla on esimerkiksi muistamattomuutta ja he liikkuvat kodin ulkopuolella. Paikantava turvapuhelin tukee aktiivista elämää ja on käytössä ympäri vuorokauden.

 

Turvapalvelujen käynnistämisen edellytyksenä on, että asiakkaalla on antaa asunnon avain laiteasennuksen yhteydessä turvapalveluille. Tällä mahdollistetaan auttajan pääsy asiakkaan luo.

Asiakasmaksut v. 2021:

  • Turvapuhelin 35 €/kk (sis. laite, asennus ja huolto)
  • Lisälaitteet 9 €/kk
  • Auttajakäynnit 12 €/kerta

Turvapalveluista laskutetaan kuukausiperusteisesti.

Ateriapalvelut

Ateriapalvelua myönnetään pääasiassa säännöllisen kotihoidon asiakkaille tai omaishoitoperheille hakemuksen perusteella. Ateriapalvelu voidaan myöntää silloin, jos se on edellytys asiakkaan kotona pärjäämiselle. Asiakkaalla on tuolloin tarve useampaan ateriaan viikossa. Ateriapalvelun asiakkuus edellyttää aina palveluntarpeen arviointia.

Ateriapalvelun myöntämisen perusteena voi olla asiakkaan heikentynyt ravitsemustila, aterian valmistamisen tai hankkimisen vaikeudet tai se, että asiakas ei kykene järjestämään ruokailuaan muulla tavoin. Ateriapalvelua voidaan myöntää myös tilapäisesti esimerkiksi sairaalasta kotiutumisen jälkeen.

Ateriapalveluseteli on tarkoitettu henkilöille, joiden bruttotulot eivät ylitä 1270 € kuukaudessa/hakija. Asiakas on oikeutettu käyttämään palveluseteliä vain Essoten hyväksymän palveluntuottajan tuottamien palvelujen maksamiseen. Hyväksytyt palveluntuottajat löytyvät palse.fi-palvelusta ja palvelusetelin mukana toimitettavasta palveluntuottajalistauksesta. Asiakas toimittaa palvelusetelin valitsemalleen tuottajalle. Seteli myönnetään toistaiseksi voimassa olevaksi.

  • Palvelusetelin arvo on 3 euroa aterialta, 60 euroa kuukaudessa.

Menumat on Essoten tarjoama ateriapalvelu. Menumat on ateriapalveluautomaatti, joka sisältää pakastimen ja kiertoilmauunin.

Arki- ja hyvinvointiteknologian näyttelytila Hektori

Mikkelissä, Omatorin infoaulan läheisyydessä sijaitsee arki- ja hyvinvointiteknologian näyttelytila Hektori, jossa voi tutustua kotona asumista tukevaan teknologiaan ja apuvälineisiin Omatorin työntekijän opastuksella.

Lue lisää