Hyvinvointiteknologia

Hyvinvointiteknologian avulla pyritään tukemaan toimintakyvyltään rajoittuneen asiakkaan kotona selviytymistä ja turvaamaan avunsaanti. Turvapuhelimen rannekepainikkeella voi hälyttää apua kaikkina vuorokauden aikoina.

ESSOTEn alueella hälytykset menevät hälytyskeskukseen, josta hälytetään apuun tarpeen mukaan kotihoito, yöpartio, vartija tai pelastustoimi.

Turvapuhelimen asiakasmaksu on kiinteä kuukausihinta, joka sisältää laitteen asennuksen ja huollon sekä ympärivuorokautisen hälytysten vastaanottopalvelun. Auttajakäynnit ovat maksullisia käytön mukaan.

Turvapuhelimen lisäksi myös muita kotona asumista tukevia hyvinvointiteknologiaratkaisuja, kuten hälyttävä lääkekello turvallisen lääkehoidon toteuttamiseksi, kulunvalvonta jne.

Palvelun käynnistämiseksi yhteys Palveluneuvoon

Ateriapalvelu

Ateriapalvelua myönnetään pääasiassa säännöllisen kotihoidon asiakkaille tai omaishoitoperheille tukipalveluna hakemuksen perusteella. Ateriapalvelu voidaan myöntää silloin, jos se on ainoa edellytys asiakkaan kotona pärjäämiselle. Asiakkaalla on tuolloin tarve useampaan ateriaan viikossa. Ateriapalvelun asiakkuus edellyttää aina palveluntarpeen arviointia.

Ateriapalvelun myöntämisen perusteena voi olla asiakkaan heikentynyt ravitsemustila, aterian valmistamisen/ hankkimisen vaikeudet tai asiakas ei kykene järjestämään ruokailuaan muulla tavoin. Ateriapalvelua voidaan myöntää myös tilapäisesti esimerkiksi sairaalasta kotiutumisen jälkeen.

Vuoden 2018 alusta on otettu käyttöön ateriapalvelun palveluseteli, ja ateriapalvelu on tulosidonnainen, tuloraja 1250 €/kk. Ateriapalvelutuottajat nähtävissä osoitteessa http://www.palse.fi/

Ateriapalvelu on mahdollista järjestää myös Menumat -ateria-automaatilla, joka on mahdollista saada ilman tulojaa ja ilman muita kotihoidon palveluita.

Hakemuslomakkeet löytyvät tästä