Vammaispalvelulain mukaisiin asunnon muutostöihin voi saada korvausta vaikeavammainen henkilö, jolle liikkuminen tai muu suoriutuminen vakituisessa asunnossaan tuottaa vamman tai sairauden vuoksi pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia. Korvattavia asunnon muutostöitä ovat esim. kynnysten poisto, ovien leventäminen, tukikahvojen kiinnittäminen sekä wc- ja pesutilojen muutostyöt. Asunnon peruskorjaustoimenpiteet eivät kuulu korvauksen piiriin.

Välttämättömät muutostyöt ovat maksuttomia. Kustannukset korvataan valtion asuntolainoituksessa hyväksyttävän laatutason mukaisina.

Vaikeavammainen henkilö voi saada korvausta myös vamman kannalta välttämättömiin asuntoon kuuluviin välineisiin ja laitteisiin esim. nosto- ja hälytyslaitteisiin.

Asunnon muutostöihin myönnetään korvausta vaikeavammaiselle ihmiselle, jolle liikkuminen ja omatoimisuus vakituisessa asunnossa on vamman tai sairauden vuoksi erityisen vaikeaa.

Muutostyöt tehdään yhteistyössä asiakkaan ja muutostyöt tekevän yrityksen kanssa. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä tekee päätöksen asunnonmuutostyöstä ja toimittaa tilauksen muutostyöt tekevälle yritykselle. Asiakkaan tulee itse hankkia tarvittaessa isännöitsijältä lupa muutostyöhön, muutostyön ajankohdasta sopiminen ja muutostyön valvonta.

Hakeminen

Hakemus asunnon muutostöistä tehdään Essoten vammaispalveluihin. Hakemukseen liitetään asiantuntijalausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääkärin tai fysioterapeutin/toimintaterapeutin teksti. Lausunnossa/tekstissä tulee kuvata hakijan vamma ja/tai pitkäaikainen sairaus sekä niiden tuoma haitta päivittäisissä toimissa sekä näkövammaisuuden kohdalla haitta-aste määritelmä tai haitta-aste prosentti.

Asunnon muutostöistä aiheutuvia kustannuksia voi hakea myös jälkikäteen kuuden kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä, jos asiakas on itse teettänyt muutostyöt. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan tositteet tehtyjen muutostöiden kustannuksista. Päätöksessä noudatetaan edellä mainittuja kriteerejä.

Hakemus vammaispalvelulain mukaisesta asunnon muutostyöstä (pdf)

Valtion korjausavustukset

Valtion korjausavustuksista ja avustusjärjestelmästä saat lisätietoja:

  • Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARAn verkkosivulta (Lainat ja avustukset)
  • sähköpostitse osoitteesta korjausavustus.ara@ara.fi tai
  • puhelimitse numerosta 029 525 0818, ti–to klo 9–15, heinäkuussa ti–ke klo 9–15

Lisätietoa: ARA Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Vaikeavammaiselle ihmiselle voidaan kustantaa asuntoon kiinteästi asennettavia välineitä tai laitteita, kuten:

  • nostolaite
  • ovenavauslaite
  • ovipuhelin
  • kuulo- ja kuulo-näkövammaisille tarkoitettu optinen hälytinjärjestelmä ja kiinteä induktiosilmukka
  • tekstipuhelin, kuvapuhelin.

Välineet ja laitteet hankitaan yleensä Essoten omistukseen ja annetaan vaikeavammaiselle ihmiselle käytettäväksi.

Hakeminen

Hakemus vammaispalvelulain mukaisesta palvelusta ja taloudellisesta tuesta (pdf)

Hakemuksella haetaan myös asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita. Hakemus pitää toimittaa Essoten vammaispalveluihin, osoitteeseen: Porrassalmenkatu 21, (Omatori), 50100 Mikkeli.

Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto tai muu asiantuntijalausunto. Kuulo- ja kuulo-näkövammaisten optisia hälytinkeskuksia, induktiosilmukkaa tai tekstipuhelinta varten tarvitaan lääkärin apuvälinesuositus tai kuntoutustyöntekijöiden lausunto.

LISÄTIETOJA

Vanhus- ja vammaispalvelujen Palveluneuvo