HENKILÖKOHTAINEN APU

Kuka saa henkilökohtaista apua?

Henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on etenevä tai pitkäaikainen vamma tai sairaus, jonka vuoksi hän tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista.

Henkilökohtaisen avun turvin vaikeavammainen ihminen kykenee tekemään omia valintoja päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa sekä sosiaalisten vuorovaikutusten ylläpitämisessä.

Kodin ulkopuolisia toimintoja varten henkilökohtaista apua on järjestettävä vähintään 30 tuntia kuukaudessa, jollei tätä pienempi tuntimäärä riitä turvaamaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avuntarvetta

Henkilökohtaisen avun järjestämiselle on edellytyksenä, että vaikeavammainen henkilö pystyy itse määrittelemään tarvitsemansa henkilökohtaisen avun sisällön ja toteuttamistavan. Henkilökohtaista apua ei ole mahdollista saada, jos avustamisen tarpeet ovat pääosin hoivassa, hoidossa tai valvonnassa ja näihin vastataan muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja tukitoimien avulla.

Hakeminen

Henkilökohtaista apua haetaan täyttämällä vammaispalveluhakemus.
Henkilökohtaisen avun myöntäminen perustuu asiakkaan kanssa tehtävään palvelusuunnitelmaan ja päätös henkilökohtaisen avun toteuttamistavasta ja tuntimääristä tehdään yksilöllisen harkinnan ja hakemuksen tietojen perusteella. Henkilökohtaisen avun järjestämistapoja Essotessa ovat työnantajamalli, palveluseteli sekä ostopalvelu. Työnantajamallissa vaikeavammainen henkilö toimii itse avustajansa työnantajana.

Henkilökohtaisen avun palvelukoordinaattorit

Essoten alueen kunnissa henkilökohtaisen avun palvelukoordinaattorit ovat tukena henkilöille, jotka ovat saaneet vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun päätöksen ja toimivat työnantajamallilla henkilökohtaisen avustajan työnantajana.

Palvelukoordinaattorit auttavat työnantajia avustajan hankinnassa ja työsuhteen aloittamisessa sekä auttavat tarvittaessa työnantajana toimimiseen liittyvissä tehtävissä työsuhteen eri vaiheissa.

Palvelukoordinaattoreihin voit olla yhteydessä jo heti päätöksen saatuasi tai myöhemmässä vaiheessa, kun tarvitset neuvontaa ja ohjausta työnantajana toimimiseen liittyen.

Palvelukoordinaattorit ohjaavat ja neuvovat tarvittaessa myös henkilökohtaisia avustajia heidän työsuhteessa.

Palvelukoordinaattoreihin voi olla myös yhteydessä, mikäli on kiinnostunut avustajan työstä. Kaikki avustajaksi hakeutuvat henkilöt esihaastatellaan. Lisätietoja antavat henkilökohtaisen avun palvelukoordinaattorit.

 

Liitteet

Työaikataulukko