Nainen työntää ulkona pyörätuolia jossa istuu mies, molemmat hymyilevät ja aurinko paistaa

Kuka saa henkilökohtaista apua?

Henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on etenevä tai pitkäaikainen vamma tai sairaus, jonka vuoksi hän tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista. Henkilökohtaisen avun järjestämisessä otetaan huomioon yksilöllinen avun tarve ja elämäntilanne. Vammasta tai sairaudesta johtuva avun tarve ratkaisee, voiko henkilö vastata henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen liittyvistä työnantajavelvoitteista vai onko parempi ohjata hänet muiden avustajapalvelujen piiriin.

Henkilökohtaisen avun turvin vaikeavammainen ihminen kykenee tekemään omia valintoja päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa sekä sosiaalisten vuorovaikutusten ylläpitämisessä.

Kodin ulkopuolisia toimintoja varten henkilökohtaista apua on järjestettävä vähintään 30 tuntia kuukaudessa, jollei tätä pienempi tuntimäärä riitä turvaamaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avuntarvetta.

Henkilökohtaisen avun järjestämiselle on edellytyksenä, että vaikeavammainen henkilö pystyy itse määrittelemään tarvitsemansa henkilökohtaisen avun sisällön ja toteuttamistavan. Henkilökohtaista apua ei ole mahdollista saada, jos avustamisen tarpeet ovat pääosin hoivassa, hoidossa tai valvonnassa ja näihin vastataan muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja tukitoimien avulla.

Arvioi, oletko oikeutettu henkilökohtaiseen apuun

”Arvio henkilökohtaisesta avusta” -kyselyn avulla selviää, onko sinulla edellytyksiä saada vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua. Apu on tarkoitettu vaikeavammaisille, joiden avun tarve ei johdu ikääntymisen vaikutuksista toimintakyvylle. Tee kysely Omaolo-palvelussa

Henkilökohtaista apua järjestetään ihmiselle, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi toisen henkilön apua välttämättä ja toistuvasti selviytyäkseen päivittäisistä toiminnoista. Henkilökohtaisen avun turvin vaikeavammainen ihminen kykenee tekemään omia valintoja päivittäisissä toimissa, työssä, opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa sekä sosiaalisten vuorovaikutusten ylläpitämisessä.

Henkilökohtaisen avun keskus

Henkilökohtaisen avun keskus palvelee sekä asiakkaita että kuntien työntekijöitä henkilökohtaisen avun työnantajamallin, palvelusetelin ja ostopalvelun toteuttamisessa. Keskus tarjoaa tietoa palveluista ja neuvoo henkilökohtaista apua koskevissa asioissa.

Henkilökohtaisen avun keskuksessa toimiva palvelukoordinaattori on tukena henkilöille, jotka ovat saaneet vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun päätöksen ja toimivat työnantajamallilla henkilökohtaisen avustajan työnantajana.

Palvelukoordinaattori auttaa työnantajia avustajan hankinnassa ja työsuhteen aloittamisessa sekä auttaa tarvittaessa työnantajana toimimiseen liittyvissä tehtävissä työsuhteen eri vaiheissa.

Palvelukoordinaattoriin voit olla yhteydessä jo heti päätöksen saatuasi tai myöhemmässä vaiheessa, kun tarvitset neuvontaa ja ohjausta työnantajana toimimiseen liittyen.

Palvelukoordinaattori ohjaa ja neuvoo tarvittaessa myös henkilökohtaisia avustajia heidän työsuhteessa.

Palvelukoordinaattoriin voi olla myös yhteydessä, mikäli on kiinnostunut avustajan työstä. Kaikki avustajaksi hakeutuvat henkilöt esihaastatellaan. Lisätietoja antaa henkilökohtaisen avun palvelukoordinaattori.

Hakeminen

Henkilökohtaista apua haetaan täyttämällä vammaispalveluhakemus. Henkilökohtaisen avun myöntäminen perustuu asiakkaan kanssa tehtävään palvelusuunnitelmaan ja päätös henkilökohtaisen avun toteuttamistavasta ja tuntimääristä tehdään yksilöllisen harkinnan ja hakemuksen tietojen perusteella. Henkilökohtaisen avun järjestämistapoja Essotessa ovat työnantajamalli, palveluseteli sekä ostopalvelu. Työnantajamallissa vaikeavammainen henkilö toimii itse avustajansa työnantajana.

Palveluseteli

Henkilökohtaisen avun palveluseteli on tarkoitettu äkillisiin avustajatarpeisiin. Äkillinen tarve voi olla esimerkiksi ​vakituisen avustajasi sairastuminen. Palveluseteli sopii myös silloin, jos sinulle on myönnetty henkilökohtaista apua pieniä tuntimääriä.

Essoten palvelusetelit

Palveluseteliportaali www.palse.fi

Palvelusetelituottajat

Muita avustamispalveluja

Essoten kotihoito

Veteraanien kotiin vietävät avopalvelut: Lue lisää Palvelusetelit-sivulta

Yksityisten palveluntuottajien sivut: www.palse.fi

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALKANMAKSU

Toimistosihteerit: puh. 040 678 3010 tai 040 129 4664

Postiosoite: Omatori, Porrassalmenkatu 21, 2. kerros 50100 MIKKELI

Sähköposti: HKapu@essote.fi

Usein kysyttyjä kysymyksiä Heta-liiton sivuilla

AVUSTAJAN TYÖSUHTEEN LOMAKKEITA:

Työaikataulukko (Excel-tiedosto)

Työsopimuspohja (Word-tiedosto)

Henkilökohtaisen avustajan työnantajaohje (PDF)

Lomautusilmoitus (PDF)

LISÄTIETOJA:

Henkilökohtainen apu
Ohjaus ja neuvonta
Osoite: Raviradantie 4-6, B-talo 50100 Mikkeli
Käynnit ja tapaamiset ajanvarauksella.
Puh. 040 359 7071
Puhelinajat arkisin:

  • Maanantai 8.30–11.30
  • Tiistai 12.00–15.00
  • Keskiviikko 8.30–11.30
  • Torstai 12.00–15.00
  • Perjantai 8.30–11.30

 

Liitteet