Essotessa otettiin käyttöön Sopivan tuen toimintamalli vammaispalveluissa tammikuussa 2022.

Sopivan tuen toimintamallissa asiakas kohdataan ja häntä kuullaan kaikissa asiakasprosessin vaiheissa. Olennaista on järjestää asiakkaalle oikeanlaista tukea huomioiden erilaiset tuen muodot. Sopivan tuen päämääränä on edistää hyvää ja omannäköistä elämää. Tavoitteena on vahvistaa henkilön itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia.

Sopiva tuki mahdollistaa yksilölliset, tarpeenmukaiset ja oikea-aikaiset palvelut vammaispalvelun asiakasprosessin er. Tarkoitus on, että apua ja tukea on saatavissa joustavasti ja yksilöllisesti elämän eri tilanteisiin ja tarpeisiin kullekin henkilölle parhaiten sopivalla toteutustavalla.

Henkilökohtainen budjetti on yksi mahdollinen palvelujen järjestämisen tapa.

Tutustu Sopivan tuen toimintamalliin tästä

materiaalia, linkkejä

Selkokieliset, selkokuvitetut materiaalit käyttöösi, ole hyvä! Voit tutustua vammaispalveluihin ja Sopivan tuen toimintamalliin liittyviin asioihin selkokielellä ja selkokuvitetusti. Materiaalia voi käyttää keskustelun apuna ja tukena vammaispalveluissa asioidessa. Voit vinkata materiaaleista myös avustajalle ja tulkille tarvittaessa.

Tutustu, lataa ja tulosta!

Vammaispalvelut

Järjestämisen tavat

Sopivan tuen toimintamalli

Minun henkilökohtainen budjetointini eli HB

ROOLIKARTAT

Roolikartat ovat tuotettu asiakkaan aseman vahvistamiseksi ja työntekijöiden ja palvelutuottajien työn tueksi. Jokainen roolikartta on visuaalisessa ja tulostettavassa muodossa ja niiden käytöstä on annettu vinkkejä.

Asiakkaan roolikartta

Työntekijän roolikartta

Palveluntuottajan roolikartta

Yhteistyö -roolikartta

INNOKYLÄ

Sopivan tuen toimintamalli löytyy kuvattuna Innokylässä, joka on kaikille avoin yhteisen kehittämisen ja tiedon jakamisen ympäristö. Voit tutustua malliin tästä: Sopivan tuen toimintamalli Innokylässä