Erityislasten iltapäivä- ja loma-ajan hoito on subjektiivinen oikeus kehitysvammaiselle lapselle ja hänen perheelleen. Palvelun tarkoitus on turvata lapsen sairauden mukainen hoito, perheen jaksamisen tukeminen ja mm. taloudellisen hyvinvoinnin mahdollistaminen (vanhempien työssäkäynti).

Päivätoiminta ja erityislasten iltapäivä- ja loma-ajan hoitoa ohjaa kehitysvammaisten erityishuoltolaki. Oikeus palveluihin määritellään erityishuolto-ohjelmassa. Asiakkaiden toiminnat ovat yksilöllisiä ja palvelusuunnitelma toimii perustana toimintaa suunniteltaessa. 

Erityishuoltolain mukainen iltapäivätoiminta sekä loma-ajanhoito järjestetään asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Iltapäivä- ja loma-ajan hoitoon liittyvä kuljetus järjestetään kehitysvammaisille lapsille erityishuoltona (maininta erityishuolto-ohjelmassa), mikä on asiakkaille maksutonta.