Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain ja asetuksen mukaan kehitysvammaiselle henkilölle järjestetään osana erityishuoltoa päivä- ja työtoimintaa, jonka tarkoituksena on edistää kehitysvammaisten henkilöiden yhteiskunnallista sopeutumista ja mielekästä työtä ja toimintaa. Lisäksi tarjolla olevia vaihtoehtoja ovat avotyötoiminta, tuettu työ ja avoimet työmarkkinat. Avotyötoiminnalla tarkoitetaan työtä tavallisella työpaikalla ja siitä maksetaan työosuusrahaa. Etelä-Savon sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymän alueella työ- ja päivätoimintaa järjestetään omana tuotantona sekä ostopalveluna Vaalijalan kuntayhtymältä, Savon vammaisasuntosäätiöltä sekä muilta yksityisiltä palveluntuottajilta. Työtoimintaa järjestetään myös Essoten omissa toimipisteissä sekä paikallisissa yrityksissä.

Toimintakeskus KETO
Toimintakeskuksessa tarjotaan päivä- ja työtoimintaa kehitysvammaisille ja autistisille asiakkaille sekä mielenterveyskuntoutujille. Lisäksi järjestetään avotyötoimintaa tavallisilla työpaikoilla. Toiminnan tavoitteena on henkilöiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja sen edistäminen. Tarkoituksena on myös tukea ja edistää henkilöiden selviytymistä ja osallistumista yhdenvertaisena jäsenenä yhteiskunnassa.

Tarjolla on erilaisia luovia toimintoja, kuten kädentöitä, musiikkia, kirjallisuutta ja kuvataidetta. Lisäksi on liikuntaa, ulkoilua, leivontaa ja alihankintatöitä. Toimintaa löytyy myös toimintakeskuksen sisäisistä tehtävistä, esimerkiksi keittiöstä, puhtaanapidosta ja kiinteistöhuollosta. Kehystämössä ja kutomossa tehdään asiakkaiden tilaustöitä.

Otto Mannisen tie 88, 51200 Kangasniemi
ohjaajat puh. 0400 770 242 ja 040 678 1067

Osaamiskeskus Kipinä
Raviradantie 4-6, B-rakennus
50100 Mikkeli

Aikuiset puh. 044 794 3404
Lapset puh.   044 794 5502
Sähköposti:   kipina@essote.fi

Kipinän osaamiskeskuksessa järjestetään kehitysvammaisten aikuisten päivä- ja työtoimintaa sekä erityislasten iltapäivä- ja loma-ajan hoitoa.

Kipinä tarjoaa jokapäiväistä elämää tukevia palveluja kehitysvammaisille aikuisille, nuorille ja lapsille. Toiminta on virikkeellistä ja asiakkaiden yksilölliset tarpeet huomioon ottavaa. Toimintaa järjestetään sekä ryhmätoimintana että yksilöohjauksena. Toiminnan tarkoituksena on tarjota kehitysvammaiselle aikuiselle kodin ulkopuolista toimintaa, jossa sosiaalisella toiminnalla, kuntoutuksella ja yhteisöllisyydellä on suuri merkitys.

Lue lisää tästä

Puumalan kehitysvammaisten päivätoiminta
Sinitupa, Peippotie 3 B 7, 52200 Puumala
Ohjaaja puh. 050 401 9550