Laitoshoito on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee apua, hoitoa tai muuta huolenpitoa, jota ei voida järjestää hänen omassa kodissaan avohuollon tukitoimin. Laitoshoito sisältää kaikki asiakkaan tarvitsemat palvelut. Asiakkaan palvelutarpeisiin pyritään vastaamaan ensisijaisesti avohuollon tukipalveluin. Laitoshoito on viimesijainen vaihtoehto.

Laitoshoitoa on sekä pitkäaikaista, että tilapäistä. Tilapäisen laitoshoidon jaksot tukevat kehitysvammaisen henkilön kotona selviytymistä ja kuntoutumista sekä hoitavan omaisen jaksamista. Vaalijalan kuntayhtymä vastaa alueen laitoshoidon järjestämisestä. (Laitoshoidon maksut määräytyvät asiakasmaksulain mukaan).

Valtioneuvoston periaatepäätöksen (21.1.2010) mukaisesti laitoshoitoa vähennetään ja tavoitteena on saada kaikki pitkäaikaisasiakkaat pois laitoshoidosta.