Vammaispalvelulain mukainen kuljetus- ja saattajapalvelut

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jolle vamman tai sairauden vuoksi julkisten liikennevälineiden käyttö tuottaa kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Kuljetuspalvelua myönnetään asiointi- ja virkistysmatkojen lisäksi välttämättömiin opiskelu- ja työmatkoihin. Asiakas maksaa matkasta omavastuuna linja-autotaksan mukaan. Mikäli vaikeavammainen henkilö tarvitsee saattajaa kuljetuspalveluun matkan aikana, yhden saattajan mukanaolo sisältyy kuljetuspalvelupäätökseen. Saattajalla tarkoitetaan välittömästi ennen matkaa, matkan aikana ja välittömästi matkan jälkeen tapahtuvaa avustamista. Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voi käyttää kotikunnassa ja sen ympäristökunnissa. Mikkelin alueella kyydit kuljetuspalvelun asiakkaille järjestää Kyytineuvo. Sairaanhoidolliset matkat korvaa Kela.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta säädetään sosiaalihuoltolaissa ja sosiaalihuoltoasetuksessa. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on kunnan/kuntayhtymän harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen etuus. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu asiakkaan omatoimisuuden tukemiseen ja päivittäisasioiden hoitamiseen. Etuus on tarkoitettu sellaisille vanhuksille tai vammaisille, joilla on liikkumisvaikeuksia, mutta jotka eivät kuitenkaan ole oikeutettuja vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun. Essoten hallitus vahvistaa vuosittain sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisperusteet.