Mies pyörätuolissa nousemassa invataksin nostruilla auton takaovista kyytiin, kuljettaja avustaa nosturin käytössä

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jolle vamman tai sairauden vuoksi julkisten liikennevälineiden käyttö tuottaa kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Kuljetuspalvelua myönnetään asiointi- ja virkistysmatkojen lisäksi välttämättömiin opiskelu- ja työmatkoihin. Asiakas maksaa matkasta omavastuuna linja-autotaksan mukaan. Mikäli vaikeavammainen henkilö tarvitsee saattajaa kuljetuspalveluun matkan aikana, yhden saattajan mukanaolo sisältyy kuljetuspalvelupäätökseen. Saattajalla tarkoitetaan välittömästi ennen matkaa, matkan aikana ja välittömästi matkan jälkeen tapahtuvaa avustamista. Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voi käyttää kotikunnassa ja sen ympäristökunnissa. Mikkelin alueella kyydit kuljetuspalvelun asiakkaille järjestää Sansia. Sairaanhoidolliset matkat korvaa Kela.

Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta säädetään sosiaalihuoltolaissa ja sosiaalihuoltoasetuksessa. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on kunnan/kuntayhtymän harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen etuus. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu asiakkaan omatoimisuuden tukemiseen ja päivittäisasioiden hoitamiseen. Etuus on tarkoitettu sellaisille vanhuksille tai vammaisille, joilla on liikkumisvaikeuksia, mutta jotka eivät kuitenkaan ole oikeutettuja vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun. Essoten hallitus vahvistaa vuosittain sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisperusteet.

Vuoden 2021 myöntämisperusteet:
Myönnetään varattomalle tai vähävaraiselle henkilölle, jolla on ikääntymisestä, vammasta tai sairaudesta johtuvaa liikuntarajoitteisuutta. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetustukea ei myönnetä, jos samassa taloudessa on auto käytössä. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetustukea ei myönnetä, jos asiakas asuu palveluliikenteen toiminta-alueella ja asiakas pystyy käyttämään palveluliikennettä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.
Yksinäinen henkilö katsotaan varattomaksi tai vähävaraiseksi, jos hänen bruttotulonsa ovat enintään 1 200 € tai talletukset ovat enintään 3 000 €. Asumistukea, eläkkeensaajan hoitotukea ja rintamalisiä ei huomioida tuloksi. Avio- tai avoliitossa asuva hakija katsotaan varattomaksi tai vähävaraiseksi, jos puolisoiden yhteenlaskettu bruttotulo on enintään 1 900 € tai talletuksia on enintään 6 000 €.

Saattajapalvelu liittyy kiinteästi kuljetuspalveluun ja on avustamispalvelua vain matkan aikana.

Hakemukset

Löydät hakemukset vaikeavammaisten kuljetuspalvelulle sekä sosiaalihuoltolain mukaiselle kuljetuspalvelulle Lomakkeet-sivulta.

Muita palveluja liikkumisen tueksi:

  • Vapautus auton käyttömaksusta: Vammainen voi saada vapautuksen ajoneuvoveron perusverosta samoin periaattein kuin pysäköintiluvankin. Lisätietoja saa Liikenteen turvallisuusvirastosta. Trafi: Vapautus ajoneuvoveron perusverosta
  • Kelan matkakorvaukset: Kelan kautta voi hakea matkakorvausta sairaanhoitoon, raskauteen, synnytykseen
    ja lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvistä matkoista. Katso Kelan matkakorvaukset tästä
  • Vammaisen pysäköintilupa: Tieliikennelain mukaan Trafi voi myöntää pysäköintiluvan vaikeasti vammaiselle henkilölle tai vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten. Lisätietoa Trafin sivuilla.
  • Koulukyydit: Perusopetuksen koulukuljetuksista vastaa kunnan sivistys- tai opetustoimi. Toisen asteen opintoihin liittyviä kuljetuksia vaikeavammainen henkilö voi​ hakea vammaispalveluista.
  • Auton hankinta: Vammaispalvelulain mukaan kunnalta voi saada tukea auton hankintaan. Lisätietoja saa vammaispalvelutoimiston sosiaalityöntekijöiltä.
  • Autoilun erityisvaatimukset: Ajoneuvohallintokeskus ja Invalidiliitto ovat koonneet laajan oppaan, jossa kerrotaan mm. eri tukimuodoista, ajokortin hankinnasta, ajoneuvoihin liittyvästä verotuksesta ja autoilun apuvälineistä.Lisätietoa autoilun erityisvaatimuksista esteeton.fi -sivuilta
  • Katso myös Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä

LISÄTIETOJA

Vanhus- ja vammaispalvelujen Palveluneuvo