Vammaispalveluihin sisältyy vammaispalvelulain sekä kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaiset palvelut. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä pyritään yhdenmukaiseen tapaan järjestää palvelut huomioiden kuntien ja alueiden erilaisuus.

Vammaispalvelun ja kehitysvammahuollon tehtäviä tekevät sosiaalityöntekijät, vammaispalvelun erityistyöntekijät, palveluohjaajat, sosiaaliohjaajat sekä muut ohjaajat.

Sosiaalihuollon asiakaslain 7 §:n mukaan on aina laadittava palvelusuunnitelma, ellei kyse ole tilapäisestä neuvonnasta tai ohjauksesta tai suunnitelman laatiminen muutoin ole tarpeetonta. Palveluohjauksen ja suunnitelman toteuttaa ja laatii vammaispalvelun sosiaalityöntekijä tai palveluohjaaja ja kehitysvammaisten osalta kehitysvammahuollon palveluohjaaja tai muu kehitysvammahuollosta vastaava työntekijä. Palvelusuunnitelman avulla pyritään saamaan selkeä kokonaiskäsitys asiakkaan ja hänen perheensä elämäntilanteesta, tarpeista ja mielipiteistä sekä asiakkaan tarvitsemista palveluista.
Palveluja haetaan ensisijaisesti kirjallisella hakemuslomakkeella.