Palveluasumista järjestetään vaikeavammaisille henkilöille. Tämän palvelun kohdalla vaikeavammaisuus tarkoittaa sitä, että henkilö vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua arjessaan jatkuvaluontoisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti ja hän ei ole jatkuvan laitosasumisen tarpeessa.

Vammaispalvelulain mukaisessa palveluasumisessa vammaiset henkilöt maksavat itse vuokran ja kaikki muut jokapäiväiseen elämiseen liittyvät kustannukset. Kunta vastaa palveluasumiseen liittyvien palvelujen kustannuksista. Palveluasuminen voidaan järjestää esim. palvelutalossa tai kotiin annettavin palveluin ja tukitoimin.