Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisten selviytymistä välttämättömistä päivittäisistä toiminnoista, toimimista muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Palvelujen tavoitteena on henkilön mahdollisimman omatoiminen suoriutuminen vammasta ja sairaudesta riippumatta. Palvelut järjestetään vammaispalvelulain perusteella.

Vaikeavammaisena henkilönä pidetään vammaispalvelulain 2§:n mukaisesti sellaista henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämäntoiminnoista. Kyseessä tulee olla vammasta tai sairaudesta aiheutuva pysyvä toimintakyvyn muutos tai toimintakyvyn etenevä heikkeneminen. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia ei pääsääntöisesti myönnetä kuntoutumisvaiheessa olevalle henkilölle.

Kehitysvammaisena henkilönä pidetään kehitysvammaisten erityishuollon 1§:n mukaisesti sellaista henkilöä, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei voi saada tarvitsemiaan palveluja muun lain nojalla.

Essoten vammaispoliittinen ohjelma

Katso Essoten alueen vammaispoliittinen ohjelma 2020-23 (VAMPO)

Vammaispalveluhakemus

Vammaispalveluhakemus

Mikkeli , Hirvensalmi, Haukivuori, Ristiina, Suomenniemi

Vaikeavammaiset asiakkaat jaettu syntymäpäivän perusteella. Hakemukset/asiakkaat ohjautuvat seuraavasti:

Emmi Pöntinen:  1.-8. päivä syntyneet
Tanja Lillman:  9.-15. päivä syntyneet
Sari   Levoska:  16.-23. päivä syntyneet
Pirjo Sajapuro:  24.-31. päivä syntyneet

Mikkeli kehitysvammaisten palvelut

palveluohjaaja Arja Tirronen
sosiaalityöntekijä Marjo Kemppainen
palveluohjaaja Tanja Lillman (Hirvensalmi, Ristiina, Suomenniemi ja Haukivuori)

Juva

Juva kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten palvelut sekä alle 65- vuotiaiden omaishoito
Juvakoti, Sairaalatie 6, 51900 Juva
palveluohjaaja Eliisa Strömberg

Kangasniemi

Kangasniemi kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten palvelut
Otto Mannisen tie 2, 51200 Kangasniemi
sosiaalityöntekijä Marjo Kemppainen
palveluohjaaja Noora Linnera

Mäntyharju

Mäntyharju ja Pertunmaa vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten palvelut sekä alle 65- vuotiaiden omaishoito
Sairaalantie 3, 52700 Mäntyharju
Kati Jääskeläinen, palveluohjaaja

Pertunmaa

Rinnehovi, Punakiventie 3, 19430 Pertunmaa
Kati Jääskeläinen, palveluohjaaja, 044 290 3736

Puumala

Puumala vaikeavammaisten sekä kehitysvammaisten palvelut sekä alle 65- vuotiaiden omaishoito
Niementie 26, 52200 Puumala
Anne Reinikainen, palveluohjaaja