Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisten selviytymistä välttämättömistä päivittäisistä toiminnoista, toimimista muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Palvelujen tavoitteena on henkilön mahdollisimman omatoiminen suoriutuminen vammasta ja sairaudesta riippumatta. Palvelut järjestetään vammaispalvelulain perusteella.

Vaikeavammaisena henkilönä pidetään vammaispalvelulain 2§:n mukaisesti sellaista henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämäntoiminnoista. Kyseessä tulee olla vammasta tai sairaudesta aiheutuva pysyvä toimintakyvyn muutos tai toimintakyvyn etenevä heikkeneminen. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia ei pääsääntöisesti myönnetä kuntoutumisvaiheessa olevalle henkilölle.

Kehitysvammaisena henkilönä pidetään kehitysvammaisten erityishuollon 1§:n mukaisesti sellaista henkilöä, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei voi saada tarvitsemiaan palveluja muun lain nojalla.

Mikkeli ja Hirvensalmi

Sari Levoska, palveluohjaaja, 050 3117172
Emmi Pöntinen, palveluohjaaja, 050 3117252
Anne Hyytiä-Hassinen, erityistyöntekijä, 044 7942325
Kaisu Kauppinen, toimistosihteeri, 040 1294664
Nina Lukkarinen p. 044 794 2354

Juva

Juvakoti, Sairaalatie 6, 51900 Juva
Eeva Kauppinen, palveluohjaaja, 0400 537808
Auli Vasara, toimistosihteeri, 0400 135088

Kangasniemi

Otto Mannisen tie 2, 51200 Kangasniemi
Marjo Kemppainen, sosiaalityöntekijä, 040 587 2420
Sirpa Romo, toimistosihteeri, 040 6783010

Mäntyharju

Sairaalantie 3, 52700 Mäntyharju
Kati Jääskeläinen, palveluohjaaja, 044 290 3736

Pertunmaa

Rinnehovi, Punakiventie 3, 19430 Pertunmaa
Kati Jääskeläinen, palveluohjaaja, 044 290 3736

Puumala

Niementie 26, 52200 Puumala
Anne Reinikainen, vammaispalvelujen palveluohjaaja, 040 8392913

 

Katso Essoten alueen vammaispoliittinen ohjelma 2020-23