Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisten selviytymistä välttämättömistä päivittäisistä toiminnoista, toimimista muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Palvelujen tavoitteena on henkilön mahdollisimman omatoiminen suoriutuminen vammasta ja sairaudesta riippumatta. Palvelut järjestetään vammaispalvelulain perusteella.

Vaikeavammaisena henkilönä pidetään vammaispalvelulain 2§:n mukaisesti sellaista henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämäntoiminnoista. Kyseessä tulee olla vammasta tai sairaudesta aiheutuva pysyvä toimintakyvyn muutos tai toimintakyvyn etenevä heikkeneminen. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia ei pääsääntöisesti myönnetä kuntoutumisvaiheessa olevalle henkilölle.

Kehitysvammaisena henkilönä pidetään kehitysvammaisten erityishuollon 1§:n mukaisesti sellaista henkilöä, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei voi saada tarvitsemiaan palveluja muun lain nojalla.

Essoten vammaispoliittinen ohjelma

Katso Essoten alueen vammaispoliittinen ohjelma 2020-23 (VAMPO)

Vammaispalveluhakemus

Vammaispalveluhakemus

ESSOTEN VAMMAISPALVELUT

Essoten vanhus- ja vammaispalveluiden Palveluneuvo ohjaa matalalla kynnyksellä Essoten alueen väestöä puhelinnumerossa 015 211 557 (arkisin klo 8-16)

Vammaispalveluihin voi olla yhteydessä myös sähköpostitse: vammaispalvelut@essote.fi