Katso videolta, miten omaishoidon palveluja on kehitetty alueellamme.

Omaishoito on yksi kotihoidon tukimuodoista ja sillä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu vanhusta, vammaista tai sairasta kotona hoitavalle maksetusta hoitopalkkiosta sekä hoidettavalle annetuista ja muista omaishoitoa tukevista palveluista. Se on määrärahasidonnainen, harkinnanvarainen etuus, jonka myöntämisperusteet vahvistaa Essoten hallitus.

Tuen myöntämisen ja maksettavien palkkioiden perusteena on hoidon sitovuus ja vaativuus. Lapsilla hoitotyön sitovuutta verrataan saman ikäisten terveiden lasten tarvitsemaan hoitoon ja huolenpitoon.

Avuntarve pelkästään kodinhoidollisissa tehtävissä ja asioinneissa ei oikeuta omaishoidontukeen.

Omaishoitajana voi toimia hoidettavan omainen tai läheinen, täysi-ikäinen henkilö. Hoitajan on terveytensä ja toimintakykynsä puolesta oltava kykenevä omaishoitajaksi. Hoidettavan kotiolojen tulee olla omaishoidolle sopivat. Omaishoidon tuki on veronalaista tukea, ja siitä kertyy alle 68-vuotiaalle eläkettä.


OHJEVIDEOITA OMAISHOITAJILLE

Katso alla olevista aiheista ohjevideoita omaishoitajille:


Uusien omaishoitajien valmennusvideot

Huolehditko tukea tarvitsevasta läheisestäsi? Tutustu videoiden avulla, mitä kaikkea omaishoidon tukeen kuuluu. Video 1 ja 3 soveltuu kaikille uusille omaishoitajille, video 2 erityislasten ja -nuorten omaishoitajille.

Omaishoitajien valmennus 1: Omaishoidon tuki (Essote)
1. valmennusvideolla kerrotaan, mistä tukimuodoista ja palveluista omaishoidon tuki koostuu.
Omaishoitajien valmennus 2: Perheneuvo (Essote)
2. valmennusvideolla kerrotaan, mistä erityislasten ja nuorten omaishoitoperheet saavat tukea arjen sujumiseen.
Omaishoitajien valmennus 3: Omaishoitajan vapaa (Essote)
3. valmennusvideolla kerrotaan omaishoitajan vapaan järjestämisen vaihtoehdoista.