Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksua ei peritä, jos palvelut annetaan omaishoitoa tukevina palveluina hoitopalkkion sijaan. Kun omaishoidontuen hoitopalkkion lisäksi omaishoidontuen piirissä oleva saa säännöllistä tai tilapäistä kotihoitoa, peritään tästä enintään 11,50 €:n asiakasmaksu päivää kohden. Palveluista, joita kaupunki järjestää hoidettavalle omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi peritään 11,50 €:n asiakasmaksu vuorokaudelta. Tällaisia palveluja ovat tilapäinen kotihoito tai toimintayksikössä annettava yö- tai päivähoito tai perhehoito. Muista palveluista peritään vahvistetun maksutaksan mukaiset maksut.

Liitteet