Ennakkovalmennuksen tarkoituksena on antaa tietoa ja mahdollisuus perehtyä ennakolta ikäihmisten perhehoitajan tehtävään. Valmennus pohjautuu ikäihmisiä hoitavalta perhehoitajalta edellytettäviin valmiuksiin. Valmennustapaamisissa käsiteltävät teemat koskevat vanhuutta elämänvaiheena, ikääntymisen mukanaan tuomia muutoksia, toimintakyvyn tukemista, yhteistyötä sekä perhehoitajana toimimiseen liittyviä kysymyksiä. Valmennuksessa pohditaan, mitä perhehoitoon tuleminen merkitsee ikäihmiselle, hänen läheisilleen sekä perhehoitoperheelle. Valmennuksessa käsitellään myös, mitä perhekodin tiloilta edellytetään. Valmennus sisältää perhehoitajan ja kunnan välisen toimeksiantosopimuksen tekemistä koskevat asiat, perhehoidon tukimuodot ja perhehoitajan asemaan liittyvät asiat.

Valmennuksen käynnistymisvaiheessa ei tarvitse tietää tai olla varma halustaan tai kyvyistään ikäihmisten perhehoitajan tehtävään. Valmennuksessa saatava tieto auttaa tekemään päätöksen perhehoitajaksi ryhtymisestä. Valmennus selkiyttää myös sitä, sopiiko omaan elämäntilanteeseen paremmin lyhyt- vai pitkäkestoinen perhehoito. Valmennus on myös oppimisprosessi ja sen tarkoituksena on auttaa osallistujia kehittämään tietoja ja taitoja, joita perhehoitoon tulevien ikäihmisten perhehoidossa tarvitaan.

Ennakkovalmennus koostuu seitsemästä ryhmätapaamisesta, jotka kestävät keskimäärin kolme tuntia kerrallaan. Ensimmäisessä tapaamisessa saat valmennuskansion, joka sisältää kunkin tapaamisen keskeiset asiat, kotitehtävät ja lisämateriaalia tapaamisten teemoista. Ennakkovalmennukseen kuuluu vähintään yksi tapaaminen perheen kotona, johon osallistuvat kaikki kotona asuvat perheenjäsenet. Yhteisessä loppuarviointikeskustelussa käydään läpi valmennukseen osallistuvan valmiudet. Osallistuja saa valmiuksistaan kirjallisen lausunnon.

Perhehoidon ennakkovalmennuksen esite

Liitteet