Omaishoidontuen saaja on velvollinen ilmoittamaan hoidettavan olosuhteiden muutoksista kuten siirtymisestä pysyvästi tai väliaikaisesti laitoshoitoon tai muuhun päivittäiseen hoitoon. Aiheetta maksettu etuus voidaan periä takaisin. Sopimus omaishoidontuesta voidaan purkaa välittömästi, jos sopimuksen jatkaminen vaarantaa hoidettavan tai omaishoitajan terveyden tai turvallisuuden. Jos omaishoito hoidettavan terveydentilasta johtuvasta syystä keskeytyy tilapäisesti, hoitopalkkion maksaminen keskeytyy kuukauden kuluttua. Jos hoidettavan hoito jaksottuu kotihoitoon ja laitosjaksoihin, ei hoidon keskeytyminen tällaisissa tilanteissa keskeytä hoitopalkkion maksamista.

Omaishoitajan lakisääteisten vapaiden pitäminen ei myöskään keskeytä hoitopalkkion maksamista

Liitteet