Perhehoidosta aiheutuu kunnalle kustannuksia perhehoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta ja kulukorvauksesta. Lisäksi lain mukaan uutta pitkäaikaista perhehoitosijoitusta käynnistettäessä hoitajalle voidaan maksaa hoidon käynnistämisestä aiheutuvista kustannuksista käynnistämiskorvausta.

Hoitopalkkiot ja kulukorvaukset vahvistetaan vuosittain Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnassa.

Liitteet