Hoitopalkkio on veronalaista tuloa, josta kunta toimittaa ennakonpidätyksen ja perii työntekijän eläkemaksun. Kunta maksaa työnantajan sosiaaliturvamaksut ja eläkemaksut. Eläkemaksut koskevat alle 68-vuotiaita hoitajia, joille kertyy KVTEL:n mukainen peruseläketurva.

omaishoidon tuen palkkiot

Liitteet