Essote Vanhus- ja vammaispalvelut

Perhehoito on yksi vaihtoehto ikäihmisten palvelutarjonnassa. Ikäihmisten perhehoito on inhimillisen, kotoisan ja turvallisen arjen mahdollistava hoivan ja huolenpidon muoto. Sen perustana ovat yhteisöllisyys ja perheen arkeen osallistuminen ikäihmisen tarpeet huomioiden.

Perhehoito tapahtuu joko perhehoitokodissa tai asiakkaan omassa kodissa.

Essotessa on nimettynä perhehoidon yhteyshenkilö, joka tekee yhteistyötä ikäihmisten palvelu-/asiakasohjaajien sekä laskutuksesta ja perhehoidon palkkioiden maksuista vastaavien henkilöiden kanssa.

Ikäihmisten perhehoidon koordinaattori vastaa perhehoitajien rekrytoinnista ja ennakkovalmennuksesta.

Perhehoidon sääntökirja 2018

Perhehoidon koordinaattori p. 040 359 7210

Katso videolta miten perhehoidon palveluja on kehitetty alueellamme. Etelä-Savossa ja Etelä-Karjalassa kehitettiin pysyväksi palveluksi ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden perhehoito OSSI-hankkeen tuella (osa hallituksen I&O-kärkihankkeita).

Liitteet

Opas: Ikäimisten perhehoito Etelä-Savossa (.pdf)

Opas: Ikäihmisten perhehoito Etelä-Savossa (ISSUU)

Lomake: Ikäihmisten perhehoitoon hakeutuvan asiakkaan perustietolomake

Lomake: Perhehoitajaksi hakeutuvan perustietolomake

Opas: Ennakkotietoa ikäihmisten perhehoidosta kiinnostuneille