Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

Vanhuspalvelulaki (§ 26) edellyttää kuntia seuraamaan odotusaikoja. Lain mukaan kuntien on vähintään puolivuosittain julkaistava tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Essotessa odotusajat ilmoitetaan kolmen kuukauden välein.

Ajalla 1.10.-31.12.2019

Palvelu Lain määräämä odotusaika Toteutunut Lisätietietoja
Palvelutarpeen arviointi 7 arkipäivää toteutunut Arviointi alkaa yhteydenotosta
Kotihoito akuutti välittömästi, muuten 3-7 vrk toteutunut Palvelu alkaa heti palvelutarpeen arvion jälkeen
Omaishoito Palvelutarpeen arviointi aloitettava 7 arkipäivän sisällä totetutunut Omaishoidontarve kartoitettu kotikäynnillä, omaishoidontuki myönnetään aikaisintaan hakemiskuukauden alusta
Ympärivuorokautinen hoito 3 kk toteutunut Odotus alkaa SAS- ryhmän päätöksestä

Ajalla 1.4 – 30.6.2019

Palvelu Lain määräämä odotusaika Toteutunut Lisätietietoja
Palvelutarpeen arviointi 7 arkipäivää toteutunut Arviointi alkaa yhteydenotosta
Kotihoito akuutti välittömästi, muuten 3-7 vrk toteutunut Palvelu alkaa heti palvelutarpeen arvion jälkeen
Omaishoito Palvelutarpeen arviointi aloitettava 7 arkipäivän sisällä toteutunut Omaishoidontarve kartoitettu kotikäynnillä, omaishoidontuki myönnetään aikaisintaan hakemiskuukauden alusta
Ympärivuorokautinen hoito 3 kk toteutunut Odotus alkaa SAS- ryhmän päätöksestä

Ajalla 1.1 – 31.3.2019

Palvelu Lain määräämä odotusaika Toteutunut Lisätietietoja
Palvelutarpeen arviointi 7 arkipäivää Kyllä Arviointi alkaa yhteydenotosta
Kotihoito akuutti välittömästi, muuten 3-7 vrk Kyllä Palvelu alkaa heti palvelutarpeen arvion jälkeen
Omaishoito Palvelutarpeen arviointi aloitettava 7 arkipäivän sisällä Kyllä Omaishoidontarve kartoitettu kotikäynnillä, omaishoidontuki myönnetään aikaisintaan hakemiskuukauden alusta
Ympärivuorokautinen hoito 3 kk Kyllä Odotus alkaa SAS- ryhmän päätöksestä