Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

Vanhuspalvelulaki (§ 26) edellyttää kuntia seuraamaan odotusaikoja. Lain mukaan kuntien on vähintään puolivuosittain julkaistava tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Essotessa odotusajat ilmoitetaan kolmen kuukauden välein.

Ajalla 1.10. – 31.12.2022

Palvelu Lain määräämä odotusaika Toteutunut Lisätietietoja
Palvelutarpeen arviointi 7 arkipäivää toteutunut Arviointi alkaa yhteydenotosta
Kotihoito akuutti välittömästi, muuten 3-7 vrk toteutunut Palvelu alkaa heti palvelutarpeen arvion jälkeen
Omaishoito Palvelutarpeen arviointi aloitettava 7 arkipäivän sisällä Palvelutarpeen arviointi on alkanut 7 arkipäivän sisällä hakemuksen saapumisesta. Omaishoidontarve kartoitettu kotikäynnillä, omaishoidontuki myönnetään aikaisintaan päätöskuukauden alusta
Ympärivuorokautinen hoito 3 kk toteutunut Odotus alkaa SAS- ryhmän päätöksestä

Ajalla 1.7. – 30.9.2022

Palvelu Lain määräämä odotusaika Toteutunut Lisätietietoja
Palvelutarpeen arviointi 7 arkipäivää toteutunut Arviointi alkaa yhteydenotosta
Kotihoito akuutti välittömästi, muuten 3-7 vrk toteutunut Palvelu alkaa heti palvelutarpeen arvion jälkeen
Omaishoito Palvelutarpeen arviointi aloitettava 7 arkipäivän sisällä Palvelutarpeen arviointi on alkanut 7 arkipäivän sisällä hakemuksen saapumisesta. Omaishoidontarve kartoitettu kotikäynnillä, omaishoidontuki myönnetään aikaisintaan päätöskuukauden alusta
Ympärivuorokautinen hoito 3 kk toteutunut Odotus alkaa SAS- ryhmän päätöksestä

Ajalla 1.4. – 30.6.2022

Palvelu Lain määräämä odotusaika Toteutunut Lisätietietoja
Palvelutarpeen arviointi 7 arkipäivää toteutunut Arviointi alkaa yhteydenotosta.
Kotihoito akuutti välittömästi, muuten 3-7 vrk toteutunut Palvelu alkaa heti palvelutarpeen arvion jälkeen.
Omaishoito Palvelutarpeen arviointi aloitettava 7 arkipäivän sisällä Palvelutarpeen arviointi on alkanut 7 arkipäivän sisällä hakemuksen saapumisesta. Omaishoidontarve kartoitettu kotikäynnillä, omaishoidontuki myönnetään aikaisintaan päätöskuukauden alusta.
Ympärivuorokautinen hoito 3 kk toteutunut Odotus alkaa SAS- ryhmän päätöksestä.