VETERAANIKUNTOUTUS

Essote- alueen kunnat Mikkeli, Mäntyharju, Juva, Kangasniemi, Puumala, Pertunmaa, Hirvensalmi

Neuvon ja ohjaan sotiemme veteraaneja ja heidän omaisiaan/ edustajiaan veteraanikuntoutukseen liittyvissä asioissa. Autan kuntoutushakemuksen täyttämisessä ja muissa kuntoutukseen liittyvissä järjestelyissä.

Veteraani itse, omainen tai joku muu veteraania edustava taho voi ottaa yhteyttä veteraanikuntoutuksen fysioterapeuttiin ja käynnistää kuntoutukseen hakeutumisen. Oman kunnan hyvinvointikeskuksessa neuvotaan myös veteraanikuntoutusasioissa.

Kerron mielelläni veteraanikuntoutuksen eri muodoista ja niiden soveltuvuudesta erikuntoisille veteraaneille. Kuntoutusmuodot ovat laitoskuntoutus, päiväkuntoutus, tuettu kotikuntoutus, avokuntoutus kotona tai fysioterapeutin vastaanotolla. Myös jalkahoitoa myönnetään veteraanikuntoutuksena. Veteraanin puolisolla on mahdollisuus hakea laitos- ja päiväkuntoutusta.

Veteraanikuntoutusta myönnetään määrärahan puitteissa.

Veteraanien kuntoutushakemus_Essote 2018

VETERAANIEN KOTIIN VIETÄVÄT PALVELUT

Kotiin vietäviä avopalveluja voivat olla esim. kodinhoitajan apu, siivouspalvelu, pihatyöt,  tukipalvelut mm. ateria-, turva-, taksipalvelut.

Kunnallisiin avopalveluihin on oikeutettu Suomessa asuva 1939 – 1945 sotaan osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani.

Veteraanien kotiin vietävissä palveluissa teitä ohjaa ja neuvoo palveluohjaaja Virpi Uotinen. Palveluohjaaja tekee tarvittaessa kotikäynnin veteraanin palvelutarpeen määrittämiseksi.

Katso myös Lottakuntoutuksen hakeminen

Valtiokonttori Sotainvalidien ja rintamaveteraanien etuudet