Muistutus

Hoitoon tai kohteluun tyytymätön  voi tehdä asiasta muistutuksen hoitoyksikön johtajalle. Muistutuksen tavoitteena on tarjota potilaalle helppo ja joustava keino esittää mielipiteensä hoitoyksikölle. Samalla hoitoyksikölle tarjoutuu mahdollisuus korjata tilanne nopeasti.
Muistutuksen voi tehdä vapaamuotoisella kirjeellä tai sitä varten tarkoitetulla lomakkeella. Muistutukseen annetaan kirjallinen vastaus noin neljän viikon kuluessa.
Potilasasiamies neuvoo ja avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä.

Muistutuksen voi tehdä sähköisen asioinnin kautta

MuistutuslomakE

Potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus

Asiakkaan palveluun tai kohteluun liittyvä muistutus

Kantelu

Hoidosta voi myös kannella aluehallintovirastoon tai Valviraan. Tavallisimmin kantelun käsittelee aluehallintovirasto.

Liitteet