SOSIAALI- JA potilasasiamies

Sosiaali- ja potilasasiamies:
1. neuvoo ja ohjaa potilas- ja asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
2. avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä sekä tiedottaa potilaan/ asiakkaan oikeuksista
3. avustaa potilasta potilasvahinkoon liittyvissä asioissa
4. toimii potilaiden/ asiakkaiden  oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan taudinmääritykseen, hoidon sisältöön, tai siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko.

Neuvontaa saa arkisin puhelimitse tai asioimalla potilasasiamiehen luona. Sähköpostia käytettäessä on huomattava, että ei liitä viestiin tietoturvasyistä henkilötunnustaan tai muita arkaluonteisia tietoja.

 

tietosuojavastaava

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen tietosuojavastaava seuraa ja valvoo asiakas- ja potilastietojen käsittelyä ja menettelytapoja.

Tietosuojavastaava

  • osallistuu tietosuoja- ja tietoturvaohjeiden valmisteluun
  • antaa tietosuojaan liittyvää koulutusta
  • toimii henkilökunnan ja potilaiden tukena tietosuoja-asioissa

Katso myös lokitiedot

Liitteet