Potilasvakuutus

Terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneista vahingoista haetaan korvausta Potilasvakuutuskeskuksesta. Tarkempia tietoja potilasvakuutuksesta, korvattavista vahingoista, korvauksen hakemisesta ja käsittelystä löytyy Potilasvakuutuskeskuksen sivuilta. Sieltä löytyy myös vahinkoilmoituslomake. Lomakkeen saa myös potilasasiamieheltä.

Lääkevahinkovakuutus

Lääkeaineen virheellisyydestä tai lääkkeen yllättävistä haittavaikutuksista johtuvista vahingoista voidaan hakea korvausta Lääkevahinkovakuutuspoolilta. Tarkempia tietoja lääkevahinkovakuutuksesta löytyy  Lääkevahinkovakuutuspoolin sivuilta. Sieltä löytyy myös lääkevahinkoilmoituslomake, mutta sitä voi tiedustella myös potilasasiamieheltä.

Hoidon yhteydessä rikkoutuneet tai kadonneet tavarat

Hoidon yhteydessä aiheutuneesta esinevahingosta, kuten asusteiden, irtoproteesien tai silmälasien rikkoutumisesta tai katoamisesta, voi hakea korvausta vahingon aiheuttajalta. Lisätietoja näiden korvaushakemusten tekemisestä saa potilasasiamieheltä. Korvausta voi hakea vapaamuotoisella kirjeellä tai alla liitteenä olevalla korvaushakemuslomakkeella.

Muu oikeusturva

Potilaalle saattaa olla oikeus korvauksiin hoidon antajalta ja  tuotteen kuten proteesin osalta myös tuotteen valmistajalta tai maahantuojalta. Keskeisimmät vahinkojen korvaamista koskevat lait ovat vahingonkorvauslaki ja tuotevastuulaki. Näiden vaihtoehtojen selvittäminen on potilaan omalla vastuulla.

Vakuutukset

Potilaalla saattaa olla oikeus korvaukseen esineille sattuneista vahingoista omasta kotivakuutuksesta tai hoidon antajan vastuuvakuutuksesta. Henkilövahingoista korvausta voi saada omasta tapaturmavakuutuksesta, sairausvakuutuksesta tai hoidon antajan vastuuvakuutuksesta. Liikennetapaturman tai työtapaturman hoidon yhteydessä aiheutuneista potilasvahingoista korvausta voi saada liikennevakuutuksesta tai työtapaturmavakuutuksesta. Neuvoa vakuutusasioissa antaa Vakuutus- ja rahoitusneuvonta.

Liitteet

essote-korvaushakemus

essote-korvaushakemus