Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän sosiaali- ja potilasasiamiesten palvelun piiriin kuuluu Essoten alueen julkinen ja yksityisen järjestämä sosiaalihuolto sekä Essoten terveydenhuolto ja sopimuksen mukaan yksityiset terveydenhuollon palveluntuottajat.

Sosiaali- ja potilasasiamiehen lakisääteisenä tehtävänä on:

  1. neuvoa ja ohjaa asiakas- ja potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  2. tiedottaa asiakkaan/potilaan oikeuksista
  3. avustaa tarvittaessa asiakkaita/potilaita muistutuksen ja muiden oikeusturvakeinojen käytössä
  4. toimia asiakkaiden/potilaiden oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

Sosiaali- ja potilasasiamies ei tee päätöksiä, myönnä etuuksia tai voi muuttaa viranomaisen tekemiä päätöksiä. Asiamies ei ota kantaa potilaan taudinmääritykseen, hoidon sisältöön tai siihen onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko. Sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtäviin eivät kuulu Kelan, vakuutuslaitosten, edunvalvonnan tai työvoimahallinnon asiat.

Sosiaali- ja potilasasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.

Neuvontaa saa arkisin puhelimitse tai asioimalla sosiaali- ja potilasasiamiehen luona. Sähköpostia käytettäessä on huomattava, että tietoturvasyistä ei liitä viestiin henkilötunnustaan tai muita arkaluonteisia tietoja.