tietosuojavastaava

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen tietosuojavastaava seuraa ja valvoo asiakas- ja potilastietojen käsittelyä ja menettelytapoja. Tietosuojavastaavan tehtävää hoitaa Essotessa johtava lakimies Markus Hämäläinen, p. 040 359 7222, markus.hamalainen [at] essote.fi.

Tietosuojavastaava

  • osallistuu tietosuoja- ja tietoturvaohjeiden valmisteluun
  • antaa tietosuojaan liittyvää koulutusta
  • toimii henkilökunnan ja potilaiden tukena tietosuoja-asioissa

Katso myös lokitiedot

EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaiset tietosuojaselosteet palvelutehtävien tai tulosvastuualueiden mukaisesti. Tietojen päivitys on käynnissä. Kukin palvelu ja tulosvastuualue vastaa selosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Hallinto

Sosiaalihuolto

Terveydenhuolto

Tukipalvelut

Turvallisuus

Muut