EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaiset tietosuojaselosteet palvelutehtävien tai tulosvastuualueiden mukaisesti. Tietojen päivitys on käynnissä. Kukin palvelu ja tulosvastuualue vastaa selosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Hallinto

Sosiaalihuolto

Terveydenhuolto

Tukipalvelut

Turvallisuus

Muut