Toimeentulotukea voi hakea myös sähköisesti.

Kun haet perustoimeentulotukea Kelalta, täytä sähköinen hakemus osoitteessa: http://www.kela.fi/toimeentulotuki-nain-haet
Kun haet täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea, täytä sähköinen hakemus osoitteessa: https://sote.easiointi.fi/fi/web/essote-sos

Jos haet Mikkelistä sähköisellä hakemuksella toimeentulotukea esim. vuokra- tai sähkövakuuteen, olethan yhteydessä sosiaalikeskuksen neuvontaan (ma 9-15:30, ti-pe 9-12, puh. 040 359 7770) ja kerrot tästä, niin hakemuksesi voidaan ottaa kiireellisenä käsittelyyn. Hakemuksen kiireellisyys arvioidaan aina sosiaalitoimessa.

Toimeetulotuen maksulaskuri

Sähköisen toimeentulotukihakemuksen käyttöohje

Toimeentulotuki on viimesijainen tuki, kun tulot ja varat eivät kata välttämättömiä menoja.

Perustiedot:
Täytä henkilötiedot ja perustelut huolellisesti.
Kerro, mihin tarkoitukseen toimeentulotukea haet.

Ajalle: Yhdellä hakemuksella haetaan toimeentulotukea pääsääntöisesti yhdelle kalenterikuukaudelle. Oletuksena on kuluva kuukausi.

Alkaen: Oletuksena on kuluvan kuukauden ensimmäinen päivä. Päivämäärän voi muuttaa. Toimeentulotuki käsitellään pääsääntöisesti kuukaudelta.

Päättyen: Oletuksena on kuluvan kuukauden viimeinen päivä. Päivämäärän voi muuttaa. Valitse kalenterista päivämäärä, johon asti haet toimeentulotukea.

Kansalaisuus: Merkitse maan nimi, esimerkiksi Suomi.

Koulutus: Merkitse viimeisin tutkintosi.

Ammatti: Merkitse nykyinen ammattisi. Mikäli olet työtön, merkitse viimeisin ammattisi.

Pankkitili: Merkitse pankkitili, jolle haluat etuuden maksettavaksi. Jos sinulla on useita pankkitilejä, merkitse myös muut pankkitilisi.

Lähiosoite: Merkitse asuinpaikkasi osoite. Mahdollisen toimeentulotuen myöntää oleskelukunta.

Kotona asuvien lasten nimet ja henkilötunnukset: Merkitse tiedot kotona asuvista alle 18-vuotiaista lapsista.

Muiden samassa asunnossa asuvien nimet ja henkilötunnukset: Merkitse tiedot samassa asunnossa asuvista henkilöistä esimerkiksi yli 18-vuotiaat lapset, isovanhemmat tai muut yhteisasujat. Tiedot tarvitaan perusosan määrittämistä varten.

Elämäntilanne
Valitse valikosta elämäntilannettasi vastaava vaihtoehto. Tekstikentässä voit kertoa lisätietoja elämäntilanteestasi. Mikäli valitset vaihtoehdon muu, kerro tekstikentässä tarkemmin elämäntilanteestasi esimerkiksi äitiyslomalla, kotihoidontuella tai armeijassa.

Opiskelijoita koskevat kysymykset

Opiskeletko päätoimisesti: Merkitse opiskeletko päätoimisesti vai et.

Opiskelupaikka: Merkitse oppilaitoksesi nimi ja mihin tutkintoon opintosi johtavat.
Aloituspäivämäärä: Merkitse milloin opintosi ovat alkaneet.

Arvioitu valmistumispäivämäärä: Merkitse arvioitu valmistumispäivämäärä.

Avustavatko vanhemmat taloudellisesti: Jos vanhemmat avustavat, merkitse euromäärä, jonka vanhemmat avustavat sinua taloudellisesti.

Oletko hakenut opintolainan takauksen: Merkitse oletko hakenut opintolainan takauksen.
Huom! Toimeentulotuen käsittelyä varten edellytetään, että sinulla on lainantakauspäätös vaikka sinulla olisi maksuhäiriömerkintä.
Opiskelijan ensisijainen toimeentulojärjestelmä on opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki, joka on tarkoitettu kattamaan opiskelun aikaiset opinto- ja toimeentulokustannukset.
Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Valtion takaama opintolaina on siten myös ensisijainen toimeentulotukeen nähden ja opiskelija on velvoitettu nostamaan opintolaina toimeentulonsa turvaamiseksi.

Onko laina nostettu: Merkitse oletko nostanut opintolainan. Mikäli olet nostanut lainan, merkitse myös lainan nostopäivämäärä ja summa.

Miksi lainaa ei ole nostettu: Jos et ole nostanut lainaa, anna perustelu tekstikenttään.

Kesäajan toimeentulotuki

Onko opintojen suorittaminen kesällä mahdollista: Merkitse voitko suorittaa kesäajalla opintoja. Mikäli oppilaitoksessasi on mahdollista suorittaa opintoja myös kesäajalla, on sinun haettava kesäopintoihin opintotukea.

Oletko hakenut kesätyöpaikkaa: Merkitse oletko hakenut kesätyöpaikkaa ja mistä olet töitä hakenut. Opiskelijan on haettava aktiivisesti ansiotöitä kesäajalle.

Kesäajan oleskelukunta: Merkitse kesäajan oleskelukuntasi nimi. Toimeentulotuen myöntää opiskelijan oleskelukunta. Mikäli oleskelet kesäajan toisella paikkakunnalla (esimerkiksi vanhempien luona), tulee sinun hakea toimeentulotukea kyseiseltä oleskelupaikkakunnaltasi.

Liitä hakemukseen seuraavat tositteet:
– opiskelutodistus
– opintotukipäätökset syys- ja kevätlukukaudelta, myös lainatakauspäätös
– opintolainan nostotositteet: tiliotteet nostokuukausilta tai pankin nostotodistus ilmenee nostopäivät ja nostetut summat (nostosopimus tai velkakirja eivät ole riittäviä)
– tosite henkilökohtaisesta työnhakijaksi ilmoittautumisesta Mikkeli Työ- ja Elinkeinotoimistoon.
– mahdollinen kesäajan työsopimus ja palkkalaskelma
– mahdollinen opiskeluajan työsopimus ja palkkalaskelmat
– harjoittelusopimus ja mahdolliset palkkalaskelmat
sekä muut toimeentulotukihakemuksen täyttöohjeen mukaiset tositteet

Tulot

Valitse valikosta kotitaloutesi tulolajit. Merkitse kuukausittaiset nettomäärät (=verojen jälkeen jäävä eurosumma) kotitaloutesi kaikista tuloista.
Jos kotitaloudessasi on sellaista tuloa, jota luettelossa ei mainita, merkitse se/ne kohtaan muu tulo.
Merkitse kaikille tuloille päivämäärä, jolloin tulo on maksettu sinulle tai perheenjäsenellesi.
Selite-kenttään voit kertoa lisätietoja tulosta.
Kaikista tuloista on toimitettava tositteet hakemuksen liitteeksi.

Ansiotulot: Merkitse kuukausittainen nettotulosi (=verojen jälkeen jäävä eurosumma) palkkalaskelmastasi. Työn alkaessa toimita hakemuksen liitteeksi työsopimus ja kuukausittain palkkalaskelma tai -erittely. Työn loppuessa sinun tulee toimittaa myös työtodistus. Mikäli olet uusi toimeentulotuen hakija tai toimeentulotuen haussasi on ollut katkos, tulee sinun toimittaa palkkalaskelmat kahdelta viimeisimmältä kuukaudelta.

Omaishoidontuki: Merkitse kuukausittainen nettotulosi (=verojen jälkeen jäävä eurosumma) palkkalaskelmastasi. Omaishoidontuen alkaessa toimita omaishoidontukisopimus ja kuukausittain palkkalaskelmat.

Yrittäjätulo: Merkitse kuukausittainen arvio nettotulostasi (=verojen jälkeen jäävä eurosumma).

Yrittäjien tuloselvityslomakkeen saa ottamalla yhteyttä sosiaalikeskuksen neuvontaan.

Asumistuki, Yleinen tai eläkkeensaajan: Merkitse kuukausittainen yleisen tai eläkkeensaajan asumistuen määrä asumistukipäätöksestä. Toimita viimeisin Kelan päätös asumistuesta hakemuksesi liitteeksi.

Elatusapu/-tuki: Merkitse kuukausittainen elatusavun/-tuen määrä elatusapu/-tukipäätöksestä. Toimita viimeisin päätös hakemuksesi liitteeksi. Elatusavun/-tuen alkaessa tai muuttuessa, toimita aina päätös hakemuksen liitteeksi.

Eläke: Merkitse kuukausittaisten eläkkeidesi nettomäärät (=verojen jälkeen jäävä eurosumma) eläkepäätöksistä. Sinun tulee ilmoittaa kaikki eläkkeesi ja toimittaa niistä päätökset eläkkeen alkaessa tai muuttuessa. Selitekentässä tulee ilmoittaa eläkkeen maksaja.

Lapsilisät: Merkitse kuukausittainen lapsilisän määrä päätöksestä. Toimita viimeisin päätös hakemuksesi liitteeksi. Lapsilisän alkaessa tai muuttuessa, toimita aina päätös hakemuksen liitteeksi.
Huom! Yksinhuoltajien on haettava lapsilisän yksinhuoltajakorotus

Lasten kotihoidon tuki: Merkitse kuukausittainen nettomäärä (=verojen jälkeen jäävä eurosumma) maksuilmoituksesta tai päätöksestä. Toimita viimeisin päätös hakemuksesi liitteeksi.
Lastenhoidon tuen alkaessa tai muuttuessa, toimita aina päätös hakemuksen liitteeksi.

Muut tulot

Opintolaina: Merkitse viimeisin lainan nostoerä pankin nostotositteestasi.
Toimita opintotukipäätös ja lainan nostotosite (=pankin tosite tai tiliote) hakemuksesi liitteeksi. Tositteestasi tulee ilmetä lainan nostosumma ja nostopäivämäärä.
Huom! Opintososiaaliset etuudet, eli opintoraha, asumislisä ja opintolaina ovat opiskelijan ensisijaisia toimeentulon turvaajia. Opiskelijana sinun on haettava Kelalta opintolainan takausta.

Opintotuki: Merkitse kuukausittainen nettomäärä (=verojen jälkeen jäävä eurosumma) opintotukipäätöksestä. Toimita viimeisin päätös hakemuksesi liitteeksi.
Opintotuen alkaessa tai muuttuessa, toimita aina päätös hakemuksen liitteeksi.

Opiskelijan asumislisä: Merkitse kuukausittainen asumislisän määrä opintotukipäätöksestä. Toimita viimeisin päätös hakemuksesi liitteeksi. Opintotuen alkaessa tai muuttuessa, toimita aina päätös hakemuksen liitteeksi.

Sairausvakuutuspäivä: Merkitse kuukausittainen nettomäärä (=verojen jälkeen jäävä eurosumma) maksuilmoituksesta tai päätöksestä. Toimita viimeisin päätös hakemuksesi liitteeksi.
Päivärahan alkaessa tai muuttuessa, toimita aina päätös hakemuksen liitteeksi.

Työmarkkinatuki ja peruspäiväraha: Merkitse kuukausittainen nettotulosi (=verojen jälkeen jäävä eurosumma) Kelan maksuilmoituksesta. Toimita maksuilmoitus kuukausittain hakemuksen liitteeksi. Mikäli päivärahan maksussa tapahtuu muutos, toimita aina päätös hakemuksesi liitteeksi.

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha: Merkitse kuukausittainen nettotulosi (=verojen jälkeen jäävä eurosumma) työttömyyskassan maksuilmoituksesta. Toimita maksuilmoitus kuukausittain hakemuksen liitteeksi. Mikäli päivärahan maksussa tapahtuu muutos, toimita aina päätös hakemuksesi liitteeksi.

Äitiys- ja vanhempainraha: Merkitse kuukausittainen nettomäärä (=verojen jälkeen jäävä eurosumma) maksuilmoituksesta tai päätöksestä. Toimita viimeisin päätös hakemuksesi liitteeksi.
Äitiys- ja vanhempainrahan alkaessa tai muuttuessa, toimita aina päätös hakemuksen liitteeksi.

Varallisuus

Merkitse tiedot varallisuudesta hakemukseen. Liitä varallisuudesta hakemukseen tarkka selvitys esimerkiksi perunkirja, osituskirja tai kauppakirja. Säästöistä liitä hakemukseen tiliotteet.

Vireillä olevat etuudet

Merkitse vireillä olevat etuudet, joista sinulla ei ole vielä päätöstä. Kelalla vireillä olevista etuuksista on liitettävä tosite hakemuksen liitteeksi.
Toimeentulotuki on viimesijainen etuus. Ennen toimeentulotuen hakemista sinun tulee laittaa vireille ensisijaiset etuudet kuten esimerkiksi työttömyysturva, asumistuki, opintoraha- ja laina ja elatusturva.

Asuminen

Merkitse tiedot asumismuodosta, pinta-alasta ja lämmitysmuodosta.

Menot

Valitse valikosta kotitaloutesi menolajit. Merkitse kuukausittaiset euromäärät kotitaloutesi menoista.
Jos kotitaloudessasi on sellaista menoa, jota luettelossa ei mainita, merkitse se/ne kohtaan muu meno.
Merkitse kaikille menoille päivämäärä, jolloin meno on maksettu tai lasku erääntyy.
Selite-kenttään voit kertoa lisätietoja menosta.
Kaikista menoista on toimitettava alkuperäinen, kokonainen lasku ja maksukuitti hakemuksen liitteeksi.

Asumismenot

Vuokra: Merkitse kuukausittainen vuokrasi euromäärä. Toimita vuokralasku ja kuitti maksetusta vuokrasta kuukausittain hakemuksesi liitteeksi. Vuokrasuhteen alkaessa toimita vuokrasopimus ja vuokran muuttuessa ilmoitus hakemuksen liitteeksi.
Erittele vuokran yhteydessä perittävät maksut, esimerkiksi vesi-, autopaikka-, kaapelitv. erillisiksi menoeriksi.

Yhtiövastike: Merkitse kuukausittainen yhtiövastikkeesi euromäärä. Toimita yhtiövastikelasku tai -tilisiirto ja kuitti maksetusta yhtiövastikkeesta kuukausittain hakemuksesi liitteeksi.

Asuntolainan korot: Merkitse kuukausittainen asuntolainan koron euromäärä. Toimita lainanantajan tosite siitä, että on kyse asuntolainoista. Tositteesta tulee selvitä eriteltynä koron, lyhennyksen ja mahdollisten muiden kulujen osuudet. Liitä kuukausittain hakemukseen viimeisimmät pankin maksutositteet. Tositteeksi ei riitä pikatiliote tai käteiskuitti.

Kotivakuutus: Toimita hakemuksen liitteeksi vakuutuskirja, lasku ja maksukuitti.

Terveydenhuoltomenot: Toimeentulotuessa otetaan huomioon pääsääntöisesti vain julkisen terveydenhuollon maksut (terveyskeskus, keskussairaala). Toimita hakemuksen liitteeksi alkuperäiset laskut ja kuitit, jos laskut on maksettu.
Toimeentulotuessa otetaan huomioon menona lääkärin määräämien lääkkeiden omavastuuosuudet. Toimita hakemuksen liitteeksi resepti tai lääkemääräys ja apteekin kuitti.
Käsikauppalääkkeet ja hoitotarvikkeet sisältyvät perusosaan, joten niitä ei oteta erikseen huomioon laskelmassa.

Elatusmaksut: Toimita kuukausittain hakemuksen liitteeksi maksukuitti. Toimita liitteeksi myös sopimus lapsen huollosta ja tapaamisesta, mikäli olet uusi toimeentulotuen hakija tai elatusmaksussa on tapahtunut muutos.

Opintolainan korko: Opintolainan korkoihin on ensisijaisesti haettava Kelan korkoavustusta. Toimeentulotukea haettaessa toimita hakemuksen liitteeksi Kelan korkoavustuspäätös, alkuperäinen erääntymisilmoitus ja kuitti tai tiliote.

Toimeentulotuen perusosa kattaa:
ravintomenot
– vaatemenot
– vähäiset terveydenhuoltomenot
– henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta aiheutuvat menot
– asiointimatkoista aiheutuvat menot
– sanomalehden tilauksesta, televisioluvasta ja puhelimen käytöstä aiheutuvat menot
– harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot
– jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot
Perusosaan sisältyvistä menoista ei tarvitse liittää tositteita hakemukseen.

Hakemuksen liitteet.

Hakemuksen liitteenä tulee olla tiliotteet kaikista hakijan ja perheenjäsenten pankkitileistä, jatkuvasti toimeentulotukea saavan kotitalouden pankkitilit tulee esittää siten että ne muodostavat ajallisesti ehjän kokonaisuuden kuukausittain esitettyinä. Mikäli toimeentulotukea ei ole haettu kuukausittain tulee tiliotteet esittää vähintään kahden kuukauden ajalta.
Perheen/talouden tuloista ja menoista tulee esittää tositteet. Laskut on esitettävä liitteinä kokonaisuudessaan.
Mikäli taloudellisessa tilanteessa tapahtuu muutoksia toimeentulotuen hakemisaikana tulee siitä liittää tositteet toimeentulotukihakemukseen. Esimerkiksi mahdollinen perintö.
Merkitse liitteisiin hakijoiden nimet ja syntymäajat. Skannaa liitteet ensin omalle tietokoneelle ja nimeä ne.

Tämän jälkeen voit liittää tarvittavat liitteet sähköiseen hakemukseen:
1. Hae liite (Voit hakea liitteet koneeltasi)
2. Tallenna liite
3. Nimeä liitteet selitekenttään (esim. vuokranmaksu kuitti, tiliote)
Näet liitetyt ja nimetyt liitteet hakemuksessasi. Tarvittaessa voit poistaa tai lisätä uusia liitteitä. Jatka lomakkeen täyttämistä ja lähetä lomake. Liitteet lähtevät hakemuksen lähettämisen yhteydessä.
Hakemuksen lähettämisen jälkeen et voi enää liittää sähköisesti kyseiseen hakemukseen liitteitä. Toimita puuttuvat liitteet suoraan sosiaalikeskukseen.

Lisäselvityksiä

Jos kaikki päätöksen tekemistä varten tarvittavat tiedot eivät käy selville hakemuksesta ja liitteistä, voit kirjoittaa lisäselvityksiä alla olevaan tekstikenttään.
Tähän kohtaan voit merkitä esimerkiksi ulkomailla oleskeluajan (lähtö- ja paluupäivämäärä),
perheenjäsenten laitos- ja sairaalahoidon päivämäärät jne.

Liitteet

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.1.2020 alkaen

Toimeentulotukihakemus