Potilaan Opas >>

Terveyden ja hyvinvoinnin (THL) potilasturvallisuussivuille >>

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry:n sivuille >>

Liitteenä on Suunnitelma laadunhallinnasta ja asiakas- ja potilasturvallisuudesta, joka on päivitetty 11.12.2018.

Liitteet

suunnitelma laadunhallinnasta ja asiakas- ja potilasturvallisuudesta