Potilaan Opas >>

Terveyden ja hyvinvoinnin (THL) potilasturvallisuussivuille >>

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry:n sivuille >>


Asiakas- ja potilasturvallisuus ovat tärkeä osa palvelujen ja hoidon laatua. Siihen kuuluvat palvelujen ja hoitamisen turvallisuus, lääkehoidon turvallisuus sekä laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuus.

Asiakkaan ja potilaan näkökulmasta turvallisuus on sitä, että hän saa tarvitsemansa palvelun ja hoidon oikeaan aikaan oikeassa paikassa, eikä niistä aiheudu hänelle mitään haittaa.

Essotessa toimii osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta, jonka tehtävänä on tarjota vaikuttavaa, laadukasta ja turvallista palvelua sekä hoitoa.

Mitä sinä voit tehdä oman turvallisuutesi edistämiseksi?

Henkilökuntamme vastaa palvelujen ja hoidon turvallisuudesta, mutta myös sinulla itselläsi potilaana, asiakkaana tai läheisenä on tärkeä tehtävä turvallisuuden edistämisessä.

  • Varmista, että henkilökunnalla on sinusta ja tilanteestasi riittävät tiedot. Jokainen on oman elämänsä asiantuntija. Siksi on tärkeää, että kerrot henkilökunnallemme tarpeeksi omasta tilanteestasi. Silloin hoidon tai palvelun suunnittelu sekä toteutus onnistuvat kanssasi parhaiten.
  • Kysy epäselvistä asioista ja varmista, että ymmärsit oikein saamasi ohjeet ja jatkosuunnitelmasi. Kerro ja kysy rohkeasti, jos sinua huolettaa jokin asia tai et ymmärtänyt annettua ohjausta. Noudata annettuja ohjeita. Pyydä ohjeet tarvittaessa kirjallisesti. Kysy, mihin voit tarvittaessa ottaa yhteyttä.
  • Pidä kirjaa siitä, mitä lääkkeitä ja luontaistuotteita käytät. Jotta me voimme antaa sinulle mahdollisimman turvallista hoitoa, on tärkeää, että tiedämme lääkityksesi ja lääkeaineallergiasi. Pidä lääkkeistäsi luetteloa ja luettelo mukanasi. Muista, että lääkehoitosi koostuu kaikista käyttämistäsi lääkkeistä, olivatpa ne lääkärin määräämiä tai apteekista ilman reseptiä ostettuja lääkkeitä, vitamiini- tai luontaistuotevalmisteita.
  • Tutustu lääkkeisiisi ja käytä niitä ohjeiden mukaan
    Lue lääkkeidesi pakkausselosteet ja käytä niitä saamiesi ohjeiden mukaan.
  • Huolehdi käsihygieniasta. Tiedäthän, että suurin osa infektioista leviää käsien välityksellä? Pese siis kätesi huolellisesti aina WC-käynnin jälkeen, saapuessasi vierailulle esimerkiksi vuodeosastolle tai vanhusten asumisyksikköön ja ennen ruokailua. Käytä käsihuuhdetta, jos sitä on saatavilla.
  • Ilmoita, jos huomaat vaaratapahtuman. Vaaratapahtumalla tarkoitetaan potilaan turvallisuuden vaarantavaa tapahtumaa, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa haittaa. Vaaratapahtumat voivat olla läheltä piti -tilanteita, jolloin asiakkaalle vaarallinen tilanne huomataan ajoissa eikä asiakkaalle ehdi aiheutumaan siitä mitään haittaa. Haittatapahtumasta puhutaan silloin, kun asiakkaalle aiheutuu hoitoon tai palveluun kuulumatonta haittaa.

Jos koet, että hoidossa tai palvelussa on tapahtunut vaaratapahtuma, ilmoita siitä meille. Ilmoituksen voi tehdä tästä: potilaan/omaisen ilmoitus vaaratapahtumasta. Jos jätät ilmoitukseen yhteystietosi, saat vastineen tekemääsi vaaratapahtumailmoitukseen.

Vaaratapahtumailmoitus ei ole virallinen muistutus hoitovirheiden osalta. Hoitoon tai kohteluun tyytymätön potilas voi tehdä potilaslain mukaisen muistutuksen tai kantelun. Essoten sosiaali- ja potilasasiamiehet auttavat tarvittaessa muistutuksen ja kantelun tekemisessä.

Anna meille palautetta saamastasi palvelusta, hoidosta tai kohtelusta. Korjaava palaute auttaa meitä parantamaan toimintaamme, kiitos kannustaa jatkamaan hyvää työtä. Vapaamuotoista palautetta voit lähettää meille tästä: Palautteen anto. Jos olet tyytymätön saamasi palveluun, yritä ensisijaisesti selvittää asia kyseisen yksikön työntekijöiden tai heidän esimiestensä kanssa.


Liitteenä on Suunnitelma laadunhallinnasta ja asiakas- ja potilasturvallisuudesta, joka on päivitetty 11.3.2021.