Potilaan Opas »

Terveyden ja hyvinvoinnin (THL) potilasturvallisuussivuille »

Liitteenä Etelä-Savon Sairaanhoitopiirin potilasturvallisuussuunnitelma (päivitetty 23.11.2015).

Liitteet

Suunnitelma laadunhallinnasta ja asiakas- ja potilasturvallisuudesta_2017