Potilaan Opas >>

Terveyden ja hyvinvoinnin (THL) potilasturvallisuussivuille >>

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry:n sivuille >>

Liitteenä Suunnitelma laadunhallinnasta ja asiakas- ja potilasturvallisuudesta 22.8.2017.

Liitteet

Suunnitelma laadunhallinnasta ja asiakas- ja potilasturvallisuudesta_2017