Hoitohenkilökunta kertoo Teille osaston toiminnasta, tiloista ja henkilökunnasta. Hoitoonne liittyvää tietoa saatte hoitavalta lääkäriltä ja hoitohenkilökunnalta. Hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää, että Te ja läheisenne osallistutte hoidon suunnitteluun ja toteutukseen.

Vierailut

Mikkelin keskussairaalan ja Moision sairaalan vierailuajat löytyvät palveluiden sivuilta. Lisätietoja osastojen vierailukäytännöistä, omaisten osallistumisesta hoitoon, yhdessäolosta osastolla ja mahdollisesta yöpymisestä sairaalassa saatte osastojen henkilökunnalta.

Synnytysosastolla vierailuja on rajoitettu toiminnan luonteen vuoksi niin, että siellä saavat vierailla vain perheenjäsenet.

Tartuntavaaran vuoksi nuhaisten, yskäisten tai muuta tarttuvaa tautia sairastavien tulisi välttää vierailuja sairaalassa.