Hoitohenkilökunta kertoo Teille osaston toiminnasta, tiloista ja henkilökunnasta. Hoitoonne liittyvää tietoa saatte hoitavalta lääkäriltä ja hoitohenkilökunnalta. Hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää, että Te ja läheisenne osallistutte hoidon suunnitteluun ja toteutukseen.

Vierailu osastoilla

Katso lisätietoa vierailuajoista

Osastojen vierailukäytännöistä, omaisten osallistumisesta hoitoon, yhdessäolosta osastolla ja mahdollisesta yöpymisestä sairaalassa saatte osastojen henkilökunnalta.