Mikkelin keskussairaala on savuton sairaala. Tupakointi sairaalan tiloissa, parvekkeilla ja ulko-ovien läheisyydessä on kielletty. Jos tupakoitte, harkitkaa ennen sairaalaan tuloa mahdollisuuttanne lopettaa tupakointi. Tupakoinnin lopettaminen antaa entistä paremmat lähtökohdat hoidon onnistumiselle. Haluamme rohkaista potilaita tupakoimattomuuteen ja siksi asia otetaan esille myös hoitosuunnitelmaa laadittaessa. Tupakoimattomuuteen pääsemiseksi potilas saa halutessaan sairaalahoidon aikana nikotiinin korviketuotteita. Keskussairaalassa ei myydä tupakkatuotteita.

STESO ry ja Filha ry ovat yhdessä tuottaneet verkkomateriaalikokonaisuuden tupakka- ja nikotiinituotteita käyttävien läheisille siitä, miten he voivat parhaiten tukea omia läheisiään lopettamisessa. Materiaali perustuu tutkittuun tietoon sekä kokemustietoon siitä, millainen tuki on auttanut tupakoijia lopettamisprosessissa.

Materiaalin keskeisiä osioita ovat:

  • Miten tuen parhaiten läheistäni?
  • Voinko auttaa läheistäni saamaan motivaatiota lopettamiseen?
  • Retkahduksen sattuessa

Lue lisää Filhan nettisivulta

Lisätietoa ja tukea

www.stumppi.fi
Maksuton neuvontapuhelin (0800 148 4848) sekä verkkopalvelu tupakoinnin lopettamiseen liittyen (Hengitysliitto)

www.filha.fi/tupakka
Käytännöllisiä ohjeita ja työkaluja tupakkatuotteiden lopettamiseen (Filha ry)

www.kaypahoito.fi
Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden kansallinen hoitosuositus (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim)

www.fressis.fi
Nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöstä ja lopettamisen tuesta (Suomen syöpäyhdistys)

www.erovirasto.fi
Sovellus nuorten ja nuorten aikuisten tupakoinnin ja nuuskan käytön lopettamisen tukemiseksi (Suomen syöpäyhdistys)