kaksi ihmistä istumassa rantakalliolla selkä kameraan päin auringonlaskun aikaan
Kuva: Elsa Husu

Aikuissosiaaliyötä tehdään nimensä mukaisesti aikuisväestön parissa. Essotella aikuissosiaalityötä tehdään työikäisten sosiaalipalveluissa niin Mikkelissä kuin ympäryskunnissakin.

Aikuissosiaalityön asiakkaaksi voi päätyä hyvin erilaisista syistä ja asiakkaiden elämäntilanteet ovat aina ainutlaatuisia. Aikuissosiaalityössä kartoitetaan asiakkaan palvelutarpeet ja pyritään räätälöimään asiakkaalle tarkoituksenmukaiset palvelut. Yhteistyötä tehdään laajan moniammatillisen verkoston kanssa.

Elämäntilanne voi kriisiytyä äkillisesti, jolloin tilapäiseen tuen tarpeeseen vastataan asiakkaan elämäntilanteen kannalta hyödyllisillä ja oikea-aikaisilla palveluilla. Joku hyötyy keskustelusta sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa. Toinen tarvitsee taloudellista tukea äkillisesti heikentyneeseen taloudelliseen tilanteeseen. Kolmas tarvitsee tukea työelämään kuntoutumiseen.

Aikuissosiaalityössä kohdataan asiakkaita, joiden toimintakyky on heikentynyt. Toimintakyky on voinut heikentyä esimerkiksi tapaturman tai pitkäaikaisen sairauden seurauksena. Jollakin toimintakyvyn heikentymiseen on voinut vaikuttaa epäsuotuisat kasvuolosuhteet.

Aikuissosiaalityössä kohdataan asiakkaita, jotka tarvitsevat säännöllistä, pitkäjänteistä tukea. He saattavat tarvita tukea arkiasioiden hoitamisessa, kuten kodin siisteydessä tai laskujen maksamisessa.

Aikuissosiaalityössä kohdataan asiakkaita, joilla on mielenterveys- tai päihdeongelmia.  Mielenterveysongelmat eivät näy ulospäin ja päihdeongelman olemassaoloa usein peitellään ja vähätellään. Aikuissosiaalityössä tunnistetaan nämä palvelutarvetta tuottavat tekijät ja osataan kohdata asiakas arvostavasti ja ennakkoluulottomasti.  Luottamuksellisen asiakassuhteen luominen on onnistuneen ja tuloksellisen työskentelyn edellytys.

Aikuissosiaalityössä kohdataan asiakkaan läheisverkosto ja kartoitetaan läheisverkoston tuen tarve. Esimerkiksi päihderiippuvuus kuormittaa läheisverkostoa. Se voi aiheuttaa häpeää, lukuisia pettymyksiä ja suunnatonta huolta. On tärkeää, ettei päihderiippuvaisen läheinen jää ilman tukea. Aikuissosiaalityössä ohjataan läheiset ja omaiset tarvittavien palveluiden piiriin tai tarjotaan esimerkiksi keskusteluapua.

Aikuissosiaalityössä luodaan yhteistä ymmärrystä asiakkaan ainutlaatuisesta tilanteesta. Asiakas on työskentelyn keskiössä – oman elämänsä asiantuntijana. Aikuissosiaalityössä kuljetaan asiakkaan rinnalla eri ympäristöissä: Sosiaalityöntekijä tai- ohjaaja lähtee tarvittaessa asiakkaan tueksi virastoon hoitamaan asioita tai lääkärikäynnille tukihenkilöksi. Aikuissosiaalityössä autetaan asiakasta löytämään omat voimavaransa ja hyödynnetään ympäristön tarjoamat mahdollisuudet.

Älä jää ongelmasi kanssa yksin, vaan ota rohkeasti yhteyttä aikuissosiaalityöhön!

Lue lisää Essoten aikuissosiaalityöstä!

SOSRAKE-hankkeen tuottama aikuissosiaalityön esittelyvideo (2022)

Kasvokuva Elsa Hususta

Elsa Husu
Hankekoordinaattori
SOSRAKE-hanke