Digitalisaatiosta puhutaan tällä hetkellä kaikkialla. Puhutaan ilmiöstä, joka muuttaa kaiken – asiakaskäyttäytymisen, toimintamallit ja markkinat, yhteiskunnan ja työn tekemisen. Digimurros on mullistamassa monien organisaatioiden toimintaympäristöä sekä työntekijöiden työnkuvia, kun uudet innovaatiot leviävät.

DigiSote-hankkeessa Essoten osatoteutuksessa on yhtenä tavoitteena laatia alueellemme sosiaali- ja terveydenhuollolle yhteinen digitaalisuuden kehittämisohjelma, joka ohjaa päätöksentekoa eri tasoilla sekä konkreettisia sotepalveluiden kehittämistoimia tulevaisuudessa.

Kuten hyvin tiedämme, niin edelläkävijät ovat tässä muutoksessa rohkeita. He uudistuvat ja innovoivat. Haluammeko me täällä Etelä-Savossa olla edelläkävijöitä vai jotakin muuta? Osana hankkeen tavoitetta järjestettiin Digisparraus-työpajapäivä (2.6.) Essoten ja Itä-Savon Sosterin johdolle XAMK:n kampuksella yhteistyössä Gofore Oy:n kanssa.

Xamkilta DigiSote-hankkeen hankehallinnoijan projektipäällikkö Marja-Liisa Laitinen ja Sosterin viestintäpäällikkö Suvi Sikstus pohtivat muun muassa ohjausta ja organisointia.

Meillä oli ainutlaatuinen tilaisuus pysähtyä yhdessä aidosti keskustelemaan digitalisaation strategisesta merkityksestä, digitaalisesta kulttuurista sekä tulevaisuuden asiakaskokemuksesta – ja ennen kaikkea muutoksen välttämättömyyden ymmärtämisestä. Digisparraus-työpajapäivän aikana keskusteltiin digimatkaan liittyvistä lähtökohdista. Mistä digitalisaatiossa on kyse? Miten se koskettaa meitä? Mitä uusia mahdollisuuksia se meille tarjoaa?

Asia herätti ja herättää edelleen monenlaisia ajatuksia. Digitalisaatiossa on kyse teknologian mahdollistamasta toimintatapojen ja -mallien muutoksesta.

Essoten ja Sosterin johtoryhmä pohti digitaalista tulevaisuutta.

Kohdentamista kannattaa lähteä miettimään palvelun, asiakuuden ja rakenteiden digitalisoinnin kautta. Paljon puhutun ”digiloikan” perusedellytyksenä on nimenomaan halu ja kyvykkyys muuttua.

Johdolta tarvitaan rohkeutta ja näkemyksellisyyttä, johon vaikuttaa organisaatiossamme vallitseva ”kypsyystila” muutoksen johtamisessa. Tunnelma digisparrauspäivässä oli leppoisa, rentoutunut ja ajatuksia uudistuksen tielle tarjoava. Työpajapäivän tuloksia tullaan hyödyntämään digitaalisuuden kehittämisohjelman rakentamisessa ja käytäntöön saattamisessa.

Pirjo Hilama

Kirjoittaja on DigiSote-hankkeen projektipäällikkö.