Testamentin kaltainen tärkeä paperi kannattaa säilyttää pankin tallelokerossa tai muuten turvallisessa paikassa. Omaisten on hyvä tietää, missä testamentti sijaitsee.

Kuolema on osa elämää – meillä jokaisella. Elämän loppuaikoja ei välttämättä ole helppoa ottaa puheeksi, vaikka asia koskee kaikkein tärkeimpiä ihmisiä: itseä ja läheisiä. Onko varaa jättää kertomatta, mitä minä haluan? Millaista hoitoa haluan? Mitä en ainakaan halua? Miten haluan asioitani hoidettavan?

Mitä, jollen pystykään itse enää kertomaan?

Kun tärkeät asiat ovat hyvissä ajoin paperilla, se helpottaa jatkossa omaisten päätöksentekoa, ahdistusta, jopa mahdollista eripuraa. Myös oma olo voi huojentua, kun hoitotahto ja tarkat toiveet vaikkapa hoidon rajaamisesta tai hautajaisten kulusta on kirjattu muistiin. Asioista ajoissa keskusteleminen voi säästää läheiset niinkin maallisilta asioilta kuin liiallisilta perintöveroilta.

Testamentissa ilmaistaan tahto

Testamentti on asiakirja ja tahdonilmaisu. Sen avulla ihminen määrää, mitä hänen omaisuudelleen tapahtuu kuoleman jälkeen. Testamentteja on monenlaisia. Se voi koskea koko omaisuutta tai siinä voidaan ilmaista tahto yksittäisistäkin asioista.

Testamenttia laatiessa on hyvä pohtia esimerkiksi, kenelle haluaa omaisuutensa menevän ja millaisia veroseuraamuksia perinnöstä on. Perintöä voi jakaa ennakkoon pitkällä ajalla ja näin huojentaa verotusta.

Testamentti kannattaa aina teettää asiantuntijalla, jotta muotovirheet eivät tee siitä pätemätöntä. Tärkeä paperi kannattaa säilyttää pankin tallelokerossa tai muuten turvallisessa paikassa. Omaisten on hyvä tietää, missä testamentti sijaitsee.

Jos testamenttia ei ole laadittu, noudatetaan laissa määriteltyä perimysjärjestystä. Ensisijaiset saajat ovat rintaperilliset eli lapset ja lapsenlapset.

Hautaamista on myös hyvä suunnitella

Missä haluan hautani olevan? Tuhkaus vai arkkuhautaus? Millainen arkku? Ketä hautajaisiin kutsutaan? Haluanko uurnalehtoon kilven vai oman hautakiven? Laitetaanko lehteen kuolinilmoitus?

Hautaustahdon voi liittää testamenttiin, kirjoittaa muistiin itse tai täyttää hautaustoimistoista saatavaan vihkoon. Hautajaisia voi maksaa jopa ennakkoon tai siirtää niitä varten rahaa syrjään omalle pankkitilille.

Voi olla, että joku ei tahdo hautajaisia lainkaan. Silloin vainaja tarvitsee vain arkun sekä tarkoitukseen sopivan auton, jolla tuhka tai arkku kuljetetaan.

Asiakirjojen koonti selkeyttää

Kun ihminen siirtyy ajasta ikuisuuteen, jälkeen jää valtaisa paperisota. Usein suurin työ on virkatodistusten tilaamisessa. Läheisten työmäärää voi helpottaa kokoamalla kaikki asiakirjat yhteen paikkaan: velkakirjat, vakuutuspaperit, asunto-osakkeen osakekirjat sekä omistus- ja ostopaperit omaisuudesta, kuten kesämökistä ja arvoesineistä. Muista listata myös, missä kaikessa olet jäsen tai asiakas: esimerkiksi ammattiyhdistys, kuntosali, puhelinoperaattori sekä lehtitilaukset.

Jos vainaja on käyttänyt digitaalisia aineistoja tai sosiaalista mediaa, on mahdollista tehdä digitestamentti. Sillä määrätään vaikkapa, mitä tapahtuu Facebook-tilille tai tallennetuille kuville ja kirjoituksille. Salasanalistan avulla jälkeen jäävien on helppo sulkea ne.

Kirjoittaja: Mari Virta, kehittäjä, Vetovoimainen kotihoito -hanke

Lähteet ja lisätietoa:

https://www.avi.fi/web/avi/hautausjarjestelyista

https://www.kela.fi/muistin-tueksi

https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/elaman-loppuvaiheen-hoito/hoitotahto

www.perunkirjoitus.fi