Syksy on uusien alkujen aikaa. Kesälomien jälkeen me kolme sosiaaliohjaajaa aloitimme Essoten terveyssosiaalityön yksikössä. Ilmassa oli innostusta ja jännitystä koulunsa aloittavien ekaluokkalaisten tapaan. Tähän saakka terveyssosiaalityötä on tehty sosiaalityöntekijöiden voimin. Heidän roolinsa oli ottaa meidät vastaan ja perehdyttää sairastumisen ja sairastamisen maailmaan. Ja ennen kaikkea siihen, kuinka terveyssosiaalityön ohjaajina voisimme auttaa potilaita ja heidän läheisiään. Saimme ymmärryksen siitä, kuinka valtavasti sosiaalityöntekijöillä on tietoa ja osaamista terveyssosiaalityön eri osa-alueista.

Terveyshuolien vuoksi palveluiden piiriin hakeutuneella voi olla paljon muitakin asioita, joiden vuoksi arjessa on haasteita. Yksinäisyys on valitettavasti monen ihmisen elämässä läsnä. Ei ole välttämättä ketään, jonka kanssa pohtia, mistä saisi apua. Tilanteen läpikäyminen toisen ihmisen kanssa voi auttaa löytämään ratkaisuja.  Aiemmin itsestäänselvyytenä pidetyt arkiset asiat kuten kauppareissu, siivous ja koiran ulkoilutus, voivatkin olla itselle mahdottomia. Sairauden myötä muuttunut elämäntilanne vaatii voimavaroja ja tukihakemusten täyttäminen voi tuntua ylivoimaiselta tehtävältä. Siinä me sosiaaliohjaajat voimme avustaa. Neuvomme potilaita sosiaaliturvaetuuksista, joihin he ovat oikeutettuja ja mahdollisesti poistamme toimeentuloon liittyvän huolenaiheen jo muutenkin kuormittavassa elämäntilanteessa. Julkisten palveluiden lisäksi on olemassa erilaisia järjestöjen ja yhdistysten tarjoamia tukia suunnattuina tietyille ryhmille esimerkiksi sairauden tai iän mukaan. Kolmas sektori tarjoaa tärkeää vertaistukea.

Tilanteita on paljon, jolloin yksin ei selviydy. Palveluiden äärelle hakeutuminen voi tuntua hankalalta. Me olemme valmiina tukemaan elämänmuutoksessa heti alkumetreillä ja meihin voi halutessaan olla yhteydessä jo sairaalassa oloaikana.  Terveyssosiaalityö on matalan kynnyksen tukea.

Syksy on edennyt jo pimeneviin iltoihin sekä vaahteran lehtien väriloistoon. Terveyssosiaalityön sosiaaliohjaajien kotiutuminen on edennyt ja nyt meillä on ymmärrys työn merkityksellisyydestä ja siitä, kuinka vaihtelevia ihmisten tilanteet sairastumisen äärellä ovat. Olemme aitiopaikalla antamassa tukea ja ohjausta asioissa, joista ajan myötä saattaisi kehittyä ihmisen elämänlaatua ja selviytymistä suuresti heikentäviä pulmia.

Niina Paakkunainen, Reija Taalikka ja Anna-Mari Vallenius

Kirjoittajat ovat Essoten terveyssosiaalityön yksikön sosiaaliohjaajia.