Joka viides suomalainen käyttää sosiaalipalveluja vuosittain ja jossain vaiheessa elämää sosiaalipalvelut ovat ajankohtaisia jokaisen elämässä. Sosiaalihuollon vuosittaiset nettokustannukset kipuavat liki erikoissairaanhoidon tasolle jättäen perusterveydenhuollon kustannuksissa kauas taakseen, käy ilmi Talentian selvityksestä.

Sosiaalipalvelut kulkevat mukana elämän muutoksissa. Ne ovat tukenasi, jos lapsesi syntyy kehitysvammaisena, jäät työttömäksi tai kohtaat muun äkillisen kriisin. Sukulaisesi voi tarvita pitkäjänteistä tukea ikääntymisen tai sairauden seurauksena. Ystäväsi voi kärsiä yksinäisyydestä tai väkivallasta. Tuttavaperheesi saattaa tarvita tukea vanhemmuuteen eron jälkeen. Läheiselläsi saattaa olla vaikea taloudellinen tilanne, joka kuormittaa mielen hyvinvointia tai herättää huolta päihteiden käytöstä. Sosiaalipalvelut ovat jälleen arjen turvana.

Sosiaalinen raportointi on kenties tunnetuin yksittäinen rakenteellisen sosiaalityön väline, jolla voidaan systemaattisesti kerätä tietoa sosiaalisista ilmiöistä sekä asiakkaiden arkeen vaikuttavista tekijöistä. Sen tavoitteena on saada sosiaalityön ääni kuuluviin ja tehdä ilmiöitä näkyväksi niin paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisesti.

Sosiaalisen raportoinnin myötä saamme tietoa heikossa asemassa olevien asiakkaiden elämäntilanteista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Kertynyt tieto auttaa rakentamaan yhteistä ymmärrystä ihmisten tarpeista, haasteista ja tarvittavista muutoksista. Tätä tietoa on tärkeää hyödyntää niin hyvinvointialueen päätöksenteossa kuin palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä. Lisäämällä rakenteellisen sosiaalityön osaamista voimme vahvistaa sosiaalipalvelujen roolia arjen ja elämän muutostilanteiden turvaajana.

Sote-uudistuksessa kehitetään monialaisessa yhteistyössä tarvelähtöisiä palveluja, joilla pyritään kaventamaan hyvinvointi- ja terveyseroja. Nyt jos koskaan on tärkeää tunnistaa sosiaalipalvelujen merkitys alueen asukkaiden elämässä.

Sosiaalialan korkeasti koulutettujen ammattijärjestö Talentia aloitti So koskee kaikkia -kampanjan tammikuussa 2022. Kampanjan tarkoituksena on tuoda yhdessä sosiaalialan ääntä kuuluviin rakenteellisen sosiaalityön hengessä: ollaan äänenä heille, joiden ääni ei muuten tule kuuluviin.

#sokoskeekaikkia

Elsa Husu
Hankekoordinaattori
SOSRAKE-hanke

Lähteet:
www.talentia.fi/talentia/talentia-vaikuttaa/so-koskee-kaikkia/