punainen riippumatto kahden männyn välissä metsän reunassa aurinkoisessa säässä


”Vaikka minä vanha ja viisas oon, sekosin mä pykälien viidakkoon. Perusosa, tukiosa, tukilisä, apulisä! Kuka hitto niistä oikein selvä saa. Vuokralisä, hoitolisä, perhelisä! Hyvä isä, etkö voisi minua jo armahtaa!”

Näin Veikko Lavi lauloi aikanaan eläkkeen hakemisesta. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja toimeentulon turvaavista etuuksista. Se on monimutkainen verkko, jota on kutomassa päivittäin koko joukko erilaisia ammattilaisia. Vaikka verkko ei ole aukoton ja täydellinen, on se luomassa turvaa ja mielenrauhaa laajemmin yhteiskuntaan. Kukaan ei voi varmuudella ennustaa, millaista apua tai tukea itse tai läheinen tulee vielä tarvitsemaan.

Silloin, kun ihminen sairastuu tai vammautuu tai omatoimisuus ja toimintakyky heikkenee ikääntymisen myötä tai, kun elämässä tulee eteen kriisejä, sosiaaliturvaverkko tulee eri tavalla näkyväksi. Se on pehmentämässä ja turvaamassa jokapäiväistä leipää ja pärjäämistä elämäntilanteiden muutoksissa, jotka voivat olla hyvinkin äkillisiä ja rajuja.

Sairastumiseen tai vammautumiseen liittyvä sosiaalietuus- ja palvelujärjestelmä voi monelle kuitenkin olla ennestään tuntematon ja vaikeaselkoinen. Yleensä etuuksia ja tukitoimia on haettava itse. Haasteena on, että sairastumisen tai vammautumisen myötä voimavarat voivat olla vähimmillään juuri silloin, kun täytyisi selviytyä muuttuneessa elämäntilanteessa, sopeutua, ottaa selvää, asioida viranomaisissa, täyttää hakemuksia, pyytää lausuntoja, ymmärtää viranomaiskieltä ja -päätöksiä, navigoida aiemmin tuntemattomilla vesillä vähemmillä eväillä ja väsyneenä.

Suomessa on arviolta noin 1000 terveyssosiaalityöntekijää, joista suurin osa työskentelee erikoissairaanhoidossa niin somaattisilla kuin psykiatrisilla erikoisaloilla. Terveyssosiaalityö on kiinteä osa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Työn ydin on kohdata ihminen elämäntilanteessaan psykososiaalista tukea antaen. Samalla terveyssosiaalityön asiantuntijuutta on se, että yhteiskunnan sosiaaliturvaverkko ”perusosineen ja tukilisineen” tulee tarpeenmukaiseen käyttöön.

Päivi Laamanen, Päivi Kekkonen, Satu Laitinen, Minna Raitoharju ja Tiina Repo

Kirjoittajat ovat Essoten terveyssosiaalityön yksikön sosiaalityöntekijöitä.