Työterveyslaitos on antanut hiljattain ennakkotietoja valtakunnallisesta väestökyselystä, jossa tutkitaan suomalaisten työtyytyväisyyttä. Uutisen kärki oli, että noin kolmannes työikäisistä kokee päivittäin tylsistymistä työssään.

Terveydenhoitoalan näkökulmasta tekstissä oli muutakin mielenkiintoista: Työn imua koetaan erityisesti sosiaali- ja terveysalalla.

Viime vuosien uutisten valossa viesti on lohdullinen. Työ voi olla motivoivaa ja innostavaa myös kiireen keskellä.

Työterveyslaitos on ollut tekemässä kyselyä myös paikallisesti. Essoten teettämässä Mitä kuuluu-kyselyssä ilmenee, että kotiin annettavissa palveluissa työskentelevistä 70,2 prosenttia kokee työn imua. Työhön panostuksesta kertoo 85,3 prosenttia vastaajista, mikä kertoo voimakkaasta työhön sitoutumisesta.

Tämä samaan aikaan, kun kotihoidon työtä ja mainetta leimaavat hoitajavoimapula ja sitä kautta kuormittavuus sekä ajan vähäisyys.

Monipuolisessa työssä saa käyttää omaa luovuutta

Työn imu tarkoittaa työhön liittyvää innostusta, joka vie mukanaan: Aamulla on kiva lähteä töihin ja työ motivoi. Mistä työn ilo on lähtöisin? Löytyykö sitä kotihoidosta, johon kuormitus usein liitetään?

Tätä selvitettiin Vetovoimainen kotihoito – tehdään hyvä arki yhdessä -hankkeessa. Sen tavoitteena on lisätä kotihoidon veto- ja pitovoimaa. Suomeksi sanottuna lisätä kotihoidon työn houkuttelevuutta ja myös pitää ihmiset alalla.

Essoten ja Pieksämäen kotihoidon työntekijöille avattiin kanava, jossa sai kertoa, että miten menee? Maassa maan tavalla. Kanavan nimi käännettiin savoksi, ja se sai nimen Miten männöö?

Kohtuullisen hyvin männöö, mikäli vastauksia on uskominen. Niissä nousee esiin useita asioita, jotka työntekijät kokevat positiivisina ja voimaa antavina. Lukuisissa vastauksissa mainittiin monipuoliseksi ja vaihtelevaksi koettu työnkuva, jossa on mahdollisuus käyttää luovuutta.

Lisäksi vastaajat kertovat, että työn suolaa on työpisteen ja maiseman vaihtuminen useita kertoja päivässä. Hyväksi koettiin myös, että kotihoidon kentällä on sopivasti vapautta, haastetta ja vastuuta.

Toinen ylivoimaisesti kärkeen nouseva asia on työn ydin eli asiakkaat. ”Asiakkaat ovat ihania ja heiltä saa kiitoksen”, kertoo yksi vastaajista. Moni mainitsee mukavana asiana myös työskentelyn asiakkaiden kotona.

Oma asenne vaikuttaa työssä viihtymiseen

Miten männöö -kanavalla paljon kiitosta saivat myös kivat työkaverit, joiden kanssa avunanto sekä huumori sujuvat puolin ja toisin. Työssä viihtyminen onkin usein yhteydessä työilmapiiriin ja päinvastoin. Iso merkitys on myös omalla asenteella: ”(Työ-)elämä on pitkälti sellaista kuin siitä itse tekee…”, sanoi yksi vastaaja.

Suuri totuus kätkeytyy erään vastaajan kommenttiin: ”Kotihoito tekee arvokasta työtä, jota hoitajat itse kyllä arvostavat. Sitä tulisi kehittää siten, että se olisi nuorille myös kiinnostava työpaikka.”

Niinhän se on. Kun hoitajapula vähenee, työn kuormittavuus kevenee ja aikaa on enemmän. Negatiivinen kierre muuttuu positiiviseksi.

Entä se työssä tylsistyminen kotihoidossa? Sellaista ei vastauksissa tullut esille.

 

Mari Virta

Kirjoittaja on Vetovoimainen kotihoito – tehdään hyvä arki yhdessä -hankkeen kehittäjä